Vilnius bendradarbiaus su Lietuvos šaulių sąjunga

Šiandien Vilniaus meras Remigijus Šimašius susitiko su Lietuvos šaulių sąjungos vadu pulkininku leitenantu Liudu Gumbinu ir Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės vadu majoru Mindaugu Miliumi. Sostinės meras su organizacijos atstovais aptarė savivaldybės ir Šaulių sąjungos bendradarbiavimo galimybes. Iki šiol savivaldybė dar niekuomet nebuvo pasirašiusi bendradarbiavimo sutarties su Šaulių sąjunga.

„Mūsų bendradarbiavimas yra labai svarbus, savivaldybė nori atverti duris jūsų sąjungai. Turime numatyti priemones, kurių galėtumėme imtis tiek taikos metu, tiek pavojaus atveju“, – sakė sostinės meras Remigijus Šimašius, kuris pats jau dvejus metus dalyvauja Šaulių sąjungos veikloje.

Susitikimo dalyviai sutiko, kad šiuo visoje Europoje įtemptu metu, būtina rūpintis visų gyventojų saugumu. Sostinės meras domėjosi, kaip Lietuvos šaulių sąjunga galėtų prisidėti prie vilniečių saugumo, jeigu mieste kiltų pavojus gyventojams. Abi pusės sutiko, kad esant pavojui sąjungos nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos policijos bei kariuomenės atstovais, galėtų saugoti tam tikrus Vilniaus objektus, renginius bei vietas.

„Remiu šią bendradarbiavimo iniciatyvą. Mūsų sąjunga stiprėja kiekvieną dieną. Manau, kad bet kokios grėsmės atveju mes, bendradarbiaudami su policija ir kariuomene, galime prisidėti prie Vilniaus saugumo“, – sakė Lietuvos šaulių sąjungos vadas Liudas Gumbinas.

Susitikimo metu aptartos mokymų bei pratybų galimybės, Šaulių sąjungos bendradarbiavimas su mokyklomis, švietimo įstaigomis, socialiai remtinų vaikų integravimas į šaulių veiklą, vaikų užimtumo skatinimas ir kt. Svarstyta, kuo Vilniaus savivaldybė galėtų prisidėti prie savanoriškos organizacijos plėtros bei stiprinimo – šiuo metu savivaldybė ieškos nedidelių patalpų, esančių netoli mokyklų, kurias galėtų skirti sąjungai.


Lietuvos šaulių sąjunga – savanoriška visuomenės organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms. Šaulių sąjunga įkurta 1919 m.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]