Įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

Nuo 2016 vasario 1 d. įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui – 1,69 kub. m. Iki šiol geriamojo vandens suvartojimo norma, priklausomai nuo gyventojų turimų patogumų, vienam gyventojui buvo nuo 0,9 iki 7 kub. m. Šiuo metu Vilniuje ir Vilniaus rajone, Šalčininkuose bei Švenčionyse yra 11 596 vartotojai, kurie neturi vandens apskaitos prietaisų ir atsiskaito pagal šį nustatytą rodiklį.

Nuo 2016 m. vasario 1 d. nustojo galioti suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekio apskaičiavimo tvarka, pagal kurią mokestis už geriamąjį vandenį, kai apskaitos prietaiso (-ų) nėra, buvo nustatomas pagal šalto vandens suvartojimo normas, kurias tvirtino savivaldybėse.

„Visoje UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kuriems nėra įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį“ – teigia UAB „Vilniaus vandenys“ ekonomikos ir planavimo skyriaus vadovas Rimantas Bruzgys.

Nuo šiol, kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį už praėjusius metus apskaičiuos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir skelbs savo internetinėse svetainėse.

Pakeitimas įvykdytas vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr.127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt