Vilniaus mokyklose bus daugiau realių, o ne popierinių evakuacijos pratybų

Dėl praėjusį trečiadienį Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijoje kilusio gaisro Vilniaus savivaldybė ėmėsi veiksmų – nuo šiol bus siekiama užtikrinti, kad Vilniaus švietimo įstaigose būtų griežtai laikomasi civilinės saugos reikalavimų. Numatyta, kad artimiausiame Vilniaus mokyklų vadovų pasitarime bus aptartas gaisrų prevencijos klausimas, priminti svarbiausi saugos reikalavimai ir veiksmai, kurių privaloma imtis įvykus ekstremaliai situacijai.

Vadovaujantis Gaisrų prevencijos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje priemonių planu, visose švietimo įstaigose ugdomi vaikų saugos kultūros, gebėjimo saugiai elgtis ekstremaliomis sąlygomis įgūdžiai.

„Bus siekiama užtikrinti, kad mokyklos vadovai bei visa mokyklos bendruomenė ne tik formaliai žinotų civilinės saugos priemones, bet ir galėtų imtis konkrečių veiksmų, kai mokykloje kyla ekstremalios situacijos. Todėl manau, kad iš gaisro J. Basanavičiaus progimnazijoje turi būti išmoktos pamokos ir padarytos atitinkamos išvados, o evakuacijos pratybos mokyklose turi būti rengiamos dažniau ir vykti realiai, o ne popieriuje“, – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Mero iniciatyva savivaldybėje sudaroma darbo grupė, kuri išsamiau tirs trečiadienį įvykusio gaisro priežastis. Savivaldybė sieks, kad Vilniaus švietimo įstaigos būtų aktyviau ruošiamos civilinės saugos mokymams ir kad ateityje tokių įvykių būtų kuo mažiau.

Kiekviena ugdymo įstaiga turi parengusi ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Kasmet rengiamos evakavimo pratybos. Švietimo įstaigų darbuotojams sudarytos galimybės mokytis civilinės saugos, kelti kvalifikaciją. Kiekvienoje mokykloje yra paskirtas asmuo, atsakingas už civilinės saugos koordinavimą ir mokinių saugos įgūdžių ugdymą.

S. Konarskio gatvėje esančioje J. Basanavičiaus progimnazijos bendrojo lavinimo mokykloje praėjusį trečiadienį užsiliepsnojo kabinetas. Gaisro priežastys vis dar tiriamos. Atvykę ugniagesiai iš pastato evakavo per 800 žmonių. Dūmais apsinuodijo trys moksleivės. Per gaisrą išdegė kabinetas ir jame buvę daiktai, apdegė durys, aprūko koridorius. Užgesinus gaisrą, patikrintos ir išvėdintos patalpos. Vilniaus savivaldybė mokyklai skirs reikiamas lėšas gaisro padariniams likviduoti.

Kompleksinių patikrinimų metu Vilniaus savivaldybės Civilinės saugos skyriaus tarnautojai nustatė, kad apie 40 proc. Vilniaus miesto savivaldybės įstaigų darbuotojų ar vadovų dažnai nežino, kaip elgtis įvykus ekstremaliai situacijai darbo vietoje, nors šiuo metu ir pastebima, kad civilinės saugos reikalavimus įgyvendina vis daugiau įstaigų.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt