Aktyvūs vilniečiai kviečiami kandidatuoti į visuomeninių komisijų narius

Vilniaus miesto tarybos Savivaldos plėtojimo komiteto pirmininkė Rita Balčiūnienė primena, kad dar iki vasario 25 dienos aktyvūs ir neabejingi vilniečiai gali suspėti įsijungti į visuomeninių komisijų prie Vilniaus miesto tarybos veiklą. „Visuomeninės komisijos ir jų veikla – tai pats tiesiausias ir efektyviausias kelias Vilniaus miesto gyventojams įsitraukti į miesto valdymo procesą ir daryti jam įtaką. Komisijos nagrinės pačias aktualiausias miesto problemas ir teiks siūlymus Tarybai ir jos komitetams. Visuomeninių komisijų sprendimai padės Tarybai tiesiogiai gauti gyventojų, bendruomenių, įvairių institucijų atstovų nuomonę tais klausimais, kurie bus nagrinėjami Vilniaus miesto savivaldybėje. Mums labai svarbi kiekvieno gyventojo nuomonė ir bendruomenių pozicija pačiais įvairiausiais klausimais“ , – sakė R.Balčiūnienė.

Sostinės savivaldybėje suformuota 19 visuomeninių komisijų, kiekviena jų nagrinėja skirtingų miesto sričių klausimus. Komisijos padeda Tarybai ir komitetams gauti vietos bendruomenių, organizacijų, institucijų atstovų nuomonę nagrinėjamais klausimais. Kandidatus į visuomeninių komisijų narius iki vasario 25 d. gali siūlyti ir organizacijų, institucijų atstovai, ir komisijų veiklą kuruojantys komitetai, arba savo kandidatūrą gali teikti pats Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo.

Formuojamos šios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninės komisijos:

Visuomeninės komisijos

Kuruojantys komitetai

1. Aplinkos ir energetikos

Aplinkos ir energetikos

2. Bendruomenės reikalų

Savivaldos plėtojimo

3. Gyvūnų priežiūros ir globos

Socialinių reikalų

4. Komunalinio ūkio

Paslaugų ir miesto ūkio

5. Kraštovaizdžio architektūros

Miesto planavimo ir plėtros

6. Kultūros

Kultūros, švietimo ir sporto

7. Miesto planavimo

Miesto planavimo ir plėtros

8.Naujų ekonominės veiklos sričių

Ekonomikos ir finansų

9. Socialinių reikalų

Socialinių reikalų

10. Sporto

Kultūros, švietimo ir sporto

11. Švietimo ir jaunimo reikalų

Kultūros, švietimo ir sporto

12. Tautinių bendrijų ir religijos reikalų

Savivaldos plėtojimo

13. Teisėsaugos, nusikalstamumo prevencijos ir viešosios tvarkos

Paslaugų ir miesto ūkio

14. Valstybinės kalbos reikalų

Kultūros, švietimo ir sporto

15. Turizmo plėtojimo

Ekonomikos ir finansų

16. Bendruomenių saugumo ir viešosios tvarkos

Savivaldos plėtojimo

17. Visuomenės sveikatos

Sveikatos

18. Transporto planavimo

Miesto planavimo ir plėtros

19. Želdynų planavimo

Miesto planavimo ir plėtros

Asmenys, pageidaujantys dirbti komisijose, iki nurodytos datos turi pateikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atitinkamam komitetui (adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) raštišką prašymą dirbti kurioje nors komisijoje. Prašyme turi būti:
1. išdėstyti motyvai dirbti konkrečioje visuomeninėje komisijoje;
2. pagrįstos sąsajos su komisijoje nagrinėjamais klausimais;
3. gyvenimo aprašymas;
4. nurodomi asmens ir jo pakaitinio, dalyvausiančio komisijos darbe, duomenys kontaktams ( vardas, pavardė, pareigos bendruomenėje arba organizacijoje, pašto adresas korespondencijai, telefono numeris, el. pašto adresas, veiklos ar intereso sritis).

Prašymus galima pateikti paštu, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba atvykus į Vilniaus miesto savivaldybę.

Kontaktinis asmuo:
Savivaldos plėtojimo komiteto padėjėja Alma Plerpaitė, tel. (8 5) 211 2543, el. p. alma.plerpaite@vilnius.lt

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt