Bedarbiai bus aktyviau integruojami į darbo rinką

Šiandien Vilniaus miesto Tarybos posėdyje bus svarstomas 2016 metų viešųjų darbų projektas, kuris ne tik padės bedarbiams užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, bet ir palaikys bei plėtos vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą. Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama pagerinti bedarbių integraciją į darbo rinką, šiais metais ketina įsteigti 159 laikinas darbo vietas. Per 2016 metus viešuosius darbus turės galimybę dirbti apie 1000 asmenų. Praėjusiais metais viešųjų darbų programoje buvo įdarbinti 852 asmenys. Žmogiškieji ištekliai leis efektyviau prižiūrėti ir sutvarkyti Vilniaus miesto teritorijas.

Numatoma, kad 78 naujos laikinos darbo vietos bus sukurtos Vilniaus seniūnijose, 61 – Vilniaus miesto įmonėse, įstaigose bei organizacijose. Švietimo, kultūros ir sporto departamente bus įsteigta 20 laikinų darbo vietų, įdarbinti asmenys atliks laikinus pagalbinius švietimo įstaigų remonto darbus.

Viešieji darbai nereikalauja didelės kvalifikacijos, todėl bus suteikiama galimybė užsidirbti ir mokslų nebaigusiems asmenimis, vyresnio amžiaus bedarbiams, bedarbiams, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų ir pan. Viešieji darbai dažniausiai būna įvairūs teritorijos tvarkymo darbai: šiukšlių rinkimas, sniego valymas, lauko tualetų valymas, miško, parkų, skverų tvarkymas, vandens telkinių valymas ir priežiūra ir pan. Taip pat savivaldybės švietimo bei kitų viešų įstaigų pagalbiniai statybos ir remonto darbai, lankomosios priežiūros ir kitos socialinės paslaugos darbai, neprižiūrimų teritorijų valymo darbai ir t.t.

Nuo š. m. kovo mėn. iki metų pabaigos laikiniems viešiesiems darbams atlikti bus įdarbinta apie 1000 asmenų. Nekvalifikuotus darbus dirbantys darbuotojai gaus 358 eur mėnesinį atlyginimą. Viso šiam laikotarpiui bus skirta 742,9 tūkst. eurų valstybės lėšų: Vilniaus savivaldybės finansuojama dalis – 309,3 tūkst. eurų, Vilniaus teritorinės darbo biržos – 433,6 tūkst. eurų.

Viešieji darbai sudarys sąlygas ekonominės naudos atsiradimui – asmenys, dalyvausiantys viešųjų darbų programose, geriau integruosis į darbo rinką, padidės darbo pasiūla, mažės valstybės išlaikomų asmenų skaičius. Viešųjų darbų programas savivaldybė su Vilniaus teritorine darbo birža rengia kasmet nuo 1998 metų.

2016 m. vasario 1 d. Vilniaus teritorinėje darbo biržoje įregistruota 39 310 bedarbių. Registruoto nedarbo rodiklis lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 0,3 procentiniais punktais ir siekė 7,6 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt