Savivaldybė jau 2015 metais užkirto kelią galimiems Viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimams

Naujoji Vilniaus savivaldybės administracija, įdiegusi maksimalius viešumo, atvirumo ir sąžiningumo kriterijus, užtikrina, kad visi viešieji pirkimai vyktų skaidriai ir laikantis įstatymų.

„Viešųjų pirkimų tarnybos informacija apie buvusios Vilniaus valdžios neskaidriai vykdytus pirkimus yra savalaikė ir gera pamoka, kad viskas anksčiau ar vėliau išlenda į dienos šviesą. Mūsų Administracija ir nustatė, ir ne kartą kritikavo ir tikrino anksčiau vykdytų viešųjų pirkimų galimus neskaidrius atvejus, nes neskaidrių pirkimų pasekmės būna ilgalaikės”, – sako Administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė.

Vilniaus miesto savivaldybė atkreipia dėmesį į faktą, kad visi VPT 7 įvardyti viešieji pirkimai buvo atlikti dar užpernai, įstatymus pažeidė ankstesnė Administracija ir informacija nebeatitinka šios dienos realijų Vilniaus miesto savivaldybėje.

Naujos kadencijos savivaldybės taryba dar 2015 m. birželio 17 d. patvirtino naujas Įsigijimų organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje taisykles, kurios įpareigoja tiek Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, tiek savivaldybei pavaldžias perkančiąsias organizacijas viešųjų pirkimų procesus organizuoti skaidriai ir racionaliai.

Pasak A. Vaitkunskienės, viešuosiuose pirkimuose pagaliau buvo įvesta tvarka, mat ilgą laiką Savivaldybėje buvo sudėtinga suvaldyti, įsitikinti, ar nupirktos paslaugos ir darbai iš tiesų buvo įvykdyti, atsiskaitymai už paslaugas smarkiai vėlavo. Sostinės savivaldybėje įdiegti nauji skaidrumo standartai, siekiama kokybinių pokyčių viešųjų pirkimų sistemoje ir daug dėmesio skiriama veiklos viešumui, skaidriam įmonių valdymui.

„Nuo pat pirmų dienų turėjome ambicingų tikslų – viešinti visą savo veiklą per atvirų duomenų prizmę. Kuo toliau, tuo daugiau savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių duomenų tampa visiškai atviri. Nuo praėjusių metų vasaros viešiname Savivaldybės padalinių vykdytus mažos vertės pirkimus, vadovų darbotvarkes, susitikimuose su VšĮ „Transparency International“ konsultavomės – ką galėtume daryti geriau ir daugiau”, – sako Administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė.

Atverti Viešųjų pirkimų tarnybos duomenys nuo 2015 m vasaros leidžia paprasčiau analizuoti Lietuvoje atliktus pirkimus ir taip užkirsti kelią nepagrįstai dideliems reikalavimams, kurie riboja konkurenciją, nors ir būna nustatyti vadovaujantis VPT nustatytomis metodologijomis.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]