„Vilniaus šilumos tinklai“ atmetė „Vilniaus energijos“ prieštaraujantį įstatymui siūlymą

Vakar vykusiame ginčų komisijos posėdyje „Vilniaus šilumos tinklai“ negalėjo sutikti su „Vilniaus energijos“ siūloma pozicija dėl techninio eksperto pirkimo, nes ji neatitiko Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, kurios numato, kad viešųjų pirkimų komisijos balsams pasiskirsčius po lygiai, komisijos pirmininkas turi balsų persvarą. Matyt, „Vilniaus energijos“ siekis organizuoti eksperto pirkimo procedūras ir turėjo tokį tikslą – viešojoje erdvėje deklaruoti abiem pusėms lygiavertį siūlymą, o iš tiesų, būnant pirkimo organizatoriumi, turėti komisijoje pirmininko balsą ir tuo pačiu – balsų persvarą.

„Vilniaus šilumos tinklai“ negali sutikti su tokia pozicija, kad šilumos ūkio nuomininkė, kuri penkiolika metų eksploatavo ūkį, parinktų ekspertą, vertinsiantį to ūkio būklę.

Vakar „Vilniaus šilumos tinklai“ pateikė „Vilniaus energijai“ jau antrą pasiūlymą. Pirmasis buvo pateiktas ankstesniame susitikime, tačiau šilumos ūkio nuomininko atstovai jo apskritai nesvarstė. Šį kartą pateikėme antrą pasiūlymą ir tikimės, kad derybininkai, turintys gerosios tarptautinės derybų praktikos, pirmiausia išnagrinės jį ne viešojoje erdvėje. Kada „Vilniaus energija“ su savo motinine įmone „Veolia“ aptars pasiūlymą ir atvyks prie derybų stalo, nuomininkų atstovai vakar negalėjo apsispręsti.

„Vilniaus energijos“ pozicija viešojoje erdvėje skleisti netikslią informaciją tik parodo, kad sostinės šilumos ūkio nuomininkas, tikėtina, ir neturi tikslo susitarti ar kuo skubiau surasti miestui ir jo bendruomenei geriausią sprendimą.

„Vilniaus šilumos tinklams“ nesuprantama „Vilniaus energijos“ pasirengimo vykdyti išnuomoto turto perdavimą taktika. „Vilniaus šilumos tinklai“, kartu su „Vilniaus energija“, nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio derino eksperto pirkimo techninę užduotį, tačiau konkrečių susitarimų dėl to, kas vykdys pirkimą, nebuvo. Baigiant suderinti užduotį, „Vilniaus energija“ raštu paklausė Vilniaus miesto savivaldybės ir „Vilniaus šilumos tinklų“ nuomonės, kas turėtų atlikti pirkimą. Gavusi šilumos ūkio nuomotojo atsakymą, kad pirkimą turėtų atlikti savivaldybė, nuomininkė nutraukė konstruktyvų derinimą ir raštu inicijavo ginčo sprendimo procedūrą.

Violeta Kiburytė, Komunikacijų vadovė, vkiburyte@chc.lt, tel. 210 7432