Vilniečiams nustatytos mažesnės šilumos kainos

Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama sumažinti šildymo kainas sostinės gyventojams, kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (Komisija) dėl UAB „Vilniaus energija“ taikomos šilumos kainos perskaičiavimo ir patvirtinimo. Komisija sausio 29 d. posėdyje vienašališku sprendimu nustatė mažesnes šilumos kainas vilniečiams.

Komisija sumažino sąnaudas įvertinusi antrosios termofikacinės elektrinės kondensacinio ekonomaizerio įtaką, dėl kurio naudojimo sąnaudos kurui sumažėjo daugiau nei 4,1 mln. Eur, taip pat dėl gautų papildomų pajamų, susidariusių dėl įskaičiuotų į šilumos kainą ir realiai įsigyto kuro kainų skirtumo, jos sudaro beveik 1,8 mln. Eur. Kaina sumažėjo ir dėl Komisijos atlikto UAB „Vilniaus energija“ patikrinimo, kurio metu pripažinta nepagrįstų sąnaudų už 430,4 tūkst. Eur. Šilumos kainos mažėjimui įtakos turėjo ir Komisijos sprendimas pripažinti 1, 1 mln. Eur nepagrįstomis UAB „Vilniaus energija“ sąnaudomis dėl faktiškai nuo šių metų pradžios neveikiančios trečiosios termofikacinės elektrinės.

Komisijos sprendimu, šilumos kaina vilniečiams kovo mėn. turėtų būtų 5,50 ct/kWh (be PVM), t. y. 2 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia (5,60 ct/kWh be PVM). Komisijos sprendimas leis Vilniaus šilumos ir karšto vandens vartotojams sutaupyti daugiau nei 2,5 mln. Eur per metus.

Komisijos nustatytos šilumos kainos bus pradėtos taikyti gegužės mėnesį, konkreti kaina priklausys nuo UAB „Vilniaus energija“ faktiškai kovo mėn. įsigyto kuro sąnaudų.

Primename, kad už gegužės mėn. suvartotą šilumą, kai bus pradėtos taikyti Komisijos vienašališkai nustatytos UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamosios, sąskaitos vartotojams bus pateikiamos birželio mėn.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt