Tautinių bendrijų moksleiviai turi privilegiją rinktis bet kurią norimą mokyklą Vilniuje

Didžiausio šalyje Vilniaus mokyklų tinklo optimizavimas – vienas svarbiausių darbų švietimo srityje šios kadencijos miesto Tarybai. Norėdama sureguliuoti moksleivių srautus ir pasiekti aukštesnės mokymosi kokybės savo kuruojamose įstaigose, Savivaldybė dar pernai užbaigė dešimtmetį trukusią mokyklų pertvarką. Vilniuje buvo priimti sprendimai dėl kelių dešimčių mokyklų lietuvių, rusų ir lenkų dėstomąją kalba pertvarkos iš vidurinių mokyklų – į gimnazijas, progimnazijas ir pagrindines mokyklas.

„Akivaizdu, kad nesutvarkius drastiškai skirtingų mokinių srautų – vienoms mokykloms praktiškai merdint, o kitoms nesutalpinant visų norinčių – sunku galvoti apie svarbesnius tikslus, tokius kaip: mokymosi aplinkos gerinimas, ugdymo kokybės kėlimas. Todėl čia visi turėjome būti vieningi ir siekti bendro tikslo. Pertvarkos užbaigimas pareikalavo nelengvų sprendimų, tačiau tai atvėrė visiškai naujas galimybes”, – sakė mero pavaduotojas Valdas Benkunskas.

Vienas atvejų – per du pastatus Antakalnio ir Minties gatvėje veikianti rusų ir lenkų kalbomis mokanti Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla. Pernai priimtas racionalus sprendimas nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. perkelti mokyklos Antakalnio skyrių į Minties g. 3 esančias patalpas, atsižvelgus į mokinių skaičių. Pagrindinėse patalpose, esančiose Antakalnio g. 33 dabar mokosi vos 328 Joachimo Lelevelio mokyklos 1-12 klasių mokiniai. Tai yra 2 kartus mažiau už mokyklos projektinį pajėgumą (800 moksleivių). Tuo tarpu Minties gatvės skyriuje mokosi vos 127 moksleiviai, kai projektinis patalpų pajėgumas – net 452 moksleiviai.

Tuo pat metu visai šalia kaimynystėje įsikūrusi Antakalnio progimnazija glaudžiasi seniai neremontuotose Antakalnio gimnazijos patalpose, kurios projektinis pajėgumas taip pat 800. O dalis Antakalnio progimnazijos moksleivių (434) dalijosi patalpomis su Joachimo Lelevelio mokykla, nes aštuoniems šimtams vaikų pritaikytose patalpose netelpa 1 300.


Šiandien Vilniaus savivaldybėje apsilankę Antakalnio progimnazijos tėvų bendruomenės atstovai išreiškė palaikymą savivaldybės įvykdytai mokyklų tinklo pertvarkai ir piktinosi piketuojančiais. Pasak bendruomenės, piketai, trypčiojimas vietoje, delsiant persitvarkyti, problemų neišsprendžia, tik kelia grėsmę visam mokyklų Vilniuje tinklui, todėl reikia kalbėti faktų kalba ir išgirsti visas puses.

Iki rugsėjo 1-osios savivaldybė yra įsipareigojusi atlikti patalpų Minties g. rekonstrukciją, pritaikyti jas inžinerinės pakraipos gimnazijos poreikiams, – kad J. Lelevelio vidurinė mokykla, kuri siekia būti akredituota į specializuoto ugdymo krypties gimnaziją, nuo rugsėjo persikeltų į moderniausias patalpas visame Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų tinkle.

Vasaros pabaigoje, priėmus paskutinius sprendimus dėl likusių vidurinių mokyklų pertvarkymo, jau labai greitai mokyklų pustuštėmis klasėmis nebeliks, o perpildytos įstaigos lengviau atsikvėps. Ramiau bus ir jau seniausiai persitvarkiusioms mokykloms, kurios dėl uždelstos pertvarkos baiminosi, jog nebesulauks taip reikiamo mokinių papildymo.

„Labiausiai džiaugiuos, kad nuo šiol visi kartu orientuojamės į daug svarbesnį tikslą – kaip jauniesiems vilniečiams suteikti kokybišką švietimą patrauklioje, modernioje mokyklų aplinkoje“, – sakė V. Benkunskas.


Kovo 23 d. miesto Taryba svarstys naują 2016-2020 metų mokyklų pertvarkos planą, kuris dar bus tobulinamas, atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių siūlymus. Planas parengtas taikant visoms (ir lietuvių, ir tautinių bendrijų) mokykloms vienodus ir objektyvius kriterijus, suteikiant mokyklų bendruomenėms galimybes pasiruošti ir sklandžiai įgyvendinti pokyčius, kurie bus reikia sklandžiam visų Vilniaus mokyklų darbui.

***
Įdomūs faktai – lenkų mokomąją kalba mokyklų yra įvairiose pasaulio šalyse, bet 90 procentų visų pasaulio mokyklų, kuriose mokoma lenkų kalba, veikia įsikūrusios būtent Lietuvoje. Be to, tautinių bendrijų moksleiviai turi privilegiją rinktis bet kurią norimą mokyklą Vilniuje – visos jos turi laisvų vietų, ir jiems nebūtina atsižvelgti į teritorinį suskirstymą pagal gyvenamąją vietą, kaip kad lankantiems mokyklas lietuvių mokomąja kalba.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt