Kviečiame tapti visuomeninės komisijos „Draugiškas senatvei miestas“ nariu

Miesto Tarybai pritarus, Vilniuje kuriama visuomeninė komisija – „Draugiškas senatvei miestas“.

„Idėja suburti tokią visuomeninę komisiją kilo M. Čiuželio labdaros ir paramos fondui, UAB „Gemma“ sveikatos centrui ir iniciatyvinei komisijos steigimo grupei. Visuomeninė komisija spręs aktualius klausimus, susijusius su senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimu, diskriminacijos pagal amžių mažinimu, pagyvenusių žmonių ekonominio, kultūrinio ir socialinio potencialo geresniu panaudojimu. Komisija analizuos ir spręs – kaip skatinti ir stiprinti senjorais besirūpinančių organizacijų bendradarbiavimą su savivaldybe“, – sakė Savivaldos plėtojimo komiteto pirmininkė Rita Balčiūnienė.

Kandidatus į visuomeninės komisijos narius iki 2016 m. balandžio 6 d. siūlo bendruomeniniu, profesiniu ar veiklos pagrindu narius vienijančių organizacijų, institucijų atstovai, komisijos veiklą kuruojantis komitetas. Kiekvienas Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo taip pat turi teisę siūlyti savo kandidatūrą.

Asmenys, pageidaujantys dirbti komisijoje, iki nurodytos datos turi pateikti Vilniaus miesto savivaldybei (adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) raštišką prašymą dirbti komisijoje.

Prašyme turi būti:
1. išdėstyti motyvai dirbti visuomeninėje komisijoje;
2. pagrįstos sąsajos su komisijoje nagrinėjamais klausimais;
3. gyvenimo aprašymas;
4. nurodomi asmens ir jo pakaitinio, dalyvausiančio komisijos darbe, duomenys kontaktams
(vardas, pavardė, pareigos bendruomenėje arba organizacijoje, pašto adresas korespondencijai, telefono numeris, el.pašto adresas, veiklos ar intereso sritis).
Prašymus galima pateikti paštu, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba atvykus į Vilniaus miesto savivaldybę.

Asmuo informacijai: Savivaldos plėtojimo komiteto padėjėja Alma Plerpaitė, tel. (8 5) 211 2543, el. p. alma.plerpaite@vilnius.lt