Į miesto valdymą įsitraukė 379 aktyvūs vilniečiai

379 aktyvūs vilniečiai įsitraukė į miesto valdymą – dalyvaus visuomeninių komisijų prie Vilniaus miesto tarybos veikloje. 19 Komisijų nagrinės pačias aktualiausias miesto problemas, padės Tarybai ir komitetams gauti vietos bendruomenių, organizacijų, institucijų atstovų nuomonę nagrinėjamais klausimais bei teiks pasiūlymus. Visuomeninių komisijų nariais tapo 208 vyrai ir 171 moteris. Daugiausiai vilniečių panoro dirbti Švietimo ir jaunimo reikalų komisijoje – 41 narys, Aplinkos ir energetikos komisiją pasirinko 37 ir Socialinių reikalų – 31, mažiau kandidatavo į Želdynų planavimo (7) ir Bendruomenių saugumo ir viešosios tvarkos (8) komisijas.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VISUOMENINĖS KOMISIJOS:

1. Aplinkos ir energetikos:

 • Vidas Andrikis
 • Saulius Bagdonas
 • Nijolė Balčiūnienė
 • Pranas Baltrėnas
 • Edita Baltrėnaitė
 • Juozas Baublys
 • Birutė Baumilienė
 • Alfonsas Brazas (jo nesant – Asta Paškevičienė)
 • Andrius Damuliauskas
 • Raimondas Grubliauskas
 • Svajūnas Juodka
 • Eugenijus Keras
 • Aldona Limonienė
 • Augustinas Linčius
 • Rapolas Liužinas
 • Sigitas Majauskas
 • Jūratė Mažeikytė
 • Algimantas Medelis
 • Aleksandr Minkevičius
 • Ramutė Nalivaikienė (jos nesant – Vilius Nalivaika)
 • Vytautas Narbutas
 • Asta Nazarovienė
 • Angelė Pacavičiūtė
 • Romas Pakalnis
 • Ieva Paunksnytė
 • Birutė Petkevičienė
 • Justas Samosionokas
 • Daiva Sinkuvienė
 • Danguolė Skaisgirytė
 • Ramunė Sližytė
 • Alė Steckienė
 • Erikas Švabauskas
 • Marija Tamkevičiūtė
 • Domantas Tracevičius
 • Kęstutis Turonis
 • Rimantas Zabarauskas (jo nesant – Kazimieras Jocius)
 • Alvydas Zagorskis

2. Bendruomenės reikalų:

 • Tomas Bakučionis
 • Mindaugas Danys
 • Živilė Diavara
 • Kęstutis Drazdauskas (jo nesant – Evaldas Kubilius)
 • Valerija Greičiuvienė
 • Erika Jusevičienė
 • Zita Juškienė
 • Rasa Kavaliauskaitė
 • Galina Krasovskaja
 • Daniel Lupshitz
 • Kęstutis Makarevičius
 • Adonė Markienė
 • Agnė Minkevičienė
 • Emilis Misiulis
 • Ramutė Nalivaikienė (jos nesant – Vilius Nalivaika)
 • Rūta Norkutė (jos nesant – Rėda Brandišauskienė)
 • Egidija Pačinskienė
 • Irena Papečkienė
 • Edvardas Pocius
 • Marija Pranskuvienė
 • Petras Algimantas Pumputis
 • Daiva Sinkuvienė
 • Danguolė Skaisgirytė
 • Tomas Šatas
 • Vydutis Šereika
 • Vaidas Šimanskas
 • Liudvika Trasykytė
 • Romasis Vaitekūnas

3. Bendruomenių saugumo ir viešosios tvarkos:

 • Robertas Balašaitis
 • Valerija Greičiuvienė
 • Eduardas Kriščiūnas (jo nesant – Justas Ingelevičius)
 • Algimantas Medelis
 • Agnė Minkevičienė
 • Eglė Mirončikienė
 • Vilius Nalivaika
 • Asta Nazarovienė
 • Rimantas Ramanauskas

4. Gyvūnų priežiūros ir globos:

 • Edita Akutinė
 • Alfonsas Ambrazas
 • Laura Beliūnaitė
 • Andrius Breivė
 • Sigita Burbienė
 • Kristina Čimkutė
 • Galina Krasovskaja
 • Danutė Navickienė (jos nesant – Kristina Kalinaitė)
 • Irena Savelytė (jos nesant – Vesta Auškalnienė)
 • Ramunė Sližytė
 • Beatričė Vaitiekūnaitė (jos nesant – Aistė Karpušenkaitė)
 • Daiva Vasiliauskienė
 • Inga Kunigunda Zadarackaitė (jos nesant – Goda Smilgė)

5. Komunalinio ūkio:

 • Alvita Armanavičienė
 • Saulius Bagdonas
 • Liudas Bradauskas
 • Alfonsas Brazas
 • Sigitas Čirba
 • Audrius Damuliauskas
 • Liudmila Grigaliūnienė (jos nesant – Antanas Grigaliūnas)
 • Svajūnas Juodka
 • Vincas Karčiauskas
 • Nijolė Krasauskaitė
 • Eduardas Kriščiūnas (jo nesant – Justas Ingelevičius)
 • Gediminas Ledauskas
 • Sigitas Majauskas
 • Kęstutis Makarevičius
 • Aleksandr Minkevičius
 • Vilius Nalivaika
 • Vytautas Pletkus
 • Danguolė Skaisgirytė
 • Vaidas Šimanskas
 • Romas Stumbrys
 • Vytautas Tamulionis
 • Valentina Umbrasienė
 • Robertas Ūselis
 • Dainius Vaičiūnas
 • Alfredas Vincentas Vyšniauskas
 • Rimantas Zabarauskas

6. Kraštovaizdžio architektūros:

 • Algimantas Bacevičius (jo nesant – Sigitas Algis Davenis)
 • Elena Brundzaitė-Baltrus
 • Mindaugas Danys
 • Janina Gadliauskienė
 • Zina Gineitienė
 • Vitalijus Gorelčenka
 • Sakalas Gorodeckis (jo nesant – Rėda Brandišauskienė)
 • Pranas Gudaitis (jo nesant – Violeta Juškutė)
 • Konstantinas Jakovlevas Mateckis
 • Rasa Kavaliauskaitė
 • Aldona Limonienė
 • Jūratė Markevičienė
 • Kęstutis Matuliauskas (jo nesant – Algirdas Matuliauskas)
 • Alvydas Mituzas
 • Vilius Nalivaika
 • Rūta Norvilaitė (jos nesant – Algimantas Norvilas)
 • Saulius Paukštys
 • Aurelija Stancikienė
 • Paulius Zaviša
 • Marius Žygaitis (jo nesant – Gintautas Žygaitis)

7. Kultūros:

 • Laima Ašakaitė
 • Živilė Diavara
 • Kęstutis Drazdauskas (jo nesant – Evaldas Kubilius)
 • Ina Dzengienė
 • Zina Gineitienė
 • Rima Gražienė
 • Renė Jakubėnaitė
 • Robertas Kasperovičius
 • Aldona Limonienė
 • Georgios Macukatov
 • Kęstutis Matuliauskas (jo nesant – Algirdas Matuliauskas)
 • Eglė Mirončikienė
 • Laima Nerkevičienė (jos nesant – Vaiva Peciukonytė)
 • Saulius Paukštys
 • Jūratė Pazikaitė
 • Rimantas Ribačiauskas (jo nesant – Aistė Ulubey)
 • Arnoldas Riekumas
 • Rimgaudas Ryliškis
 • Ramunė Skardžiūnaitė
 • Diana Stomienė (jos nesant – Sonata Baliuckaitė)
 • Sigitas Sunelaitis
 • Kristina Šaparauskaitė
 • Jūratė Šemetaitė (jos nesant – Virginijus Jocys)
 • Ieva Šiušaitė
 • Ieva Trepėnaitytė
 • Vladas Turčinavičius
 • Paulius Vaitekėnas
 • Nerijus Leonas Zakrys (jo nesant – Rūta Česnienė)
 • Irena Žilionienė

8. Miesto planavimo:

 • Vidas Andrikis
 • Tomas Bakučionis
 • Lina Buinevičiūtė (jos nesant – Monika Biliūnė)
 • Dalia Cibauskaitė (jos nesant – Rafaelis Izikconas)
 • Vytautas Damaševičius (jo nesant – Danutė Jokubėnienė)
 • Kęstutis Garbonis (jo nesant – Marius Žygaitis)
 • Sakalas Gorodeckis (jo nesant – Rėda Brandišauskienė)
 • Daiva Jonikienė
 • Pavel Klimaševski
 • Eduardas Kriščiūnas (jo nesant – Justas Ingelevičius)
 • Artūras Krupauskas
 • Gediminas Ledauskas
 • Jūratė Markevičienė
 • Kęstutis Matuliauskas (jo nesant – Algirdas Matuliauskas)
 • Ramutė Nalivaikienė
 • Giedrius Pašakarnis
 • Kazimieras Petkūnas
 • Kim Petrov
 • Viktoras Račkovskis
 • Danguolė Skaisgirytė
 • Robertas Staskevičius
 • Aida Štelbienė
 • Gintautas Tiškus
 • Arūnas Treigys
 • Maksimas Zacharovas
 • Paulius Zaviša

9. Naujų ekonominės veiklos sričių:

 • Gilmintas Albertavičius
 • Tadas Ambrazas
 • Danas Azikejev
 • Živilė Barkauskaitė
 • Ramūnas Bertašius
 • Liudas Bradauskas
 • Andrius Damuliauskas
 • Mindaugas Danys
 • Kęstutis Drazdauskas (jo nesant – Evaldas Kubilius)
 • Ričardas Garuolis (jo nesant – Virginija Labunskaitė)
 • Erika Jusevičienė
 • Robertas Kasperovičius
 • Galina Krasovskaja
 • Gediminas Ledauskas
 • Vilius Nalivaika
 • Rita Raudonaitienė
 • Danguolė Skaisgirytė

10. Socialinių reikalų:

 • Jurgita Antanavičienė
 • Kazimieras Klausas Berlickas
 • Ramūnas Bertašius
 • Milda Bliumenzonienė (jos nesant – Kotryna Stašinskaitė)
 • Liudas Bradauskas
 • Janina Rūta Dereškevičienė
 • Ina Dzengienė
 • Rafaelis Icikzonas
 • Virginija Karmazaitė
 • Vaiva Mačiežaitė-Kazlauskienė (jos nesant – Linas Kukuraitis)
 • Jurgita Kuprytė (jos nesant – Aiva Salatkienė)
 • Aldona Limonienė
 • Antanas Liutkevičius
 • Georgios Macukatov
 • Sigitas Majauskas
 • Olga Mateikienė
 • Sarmitė Mikulionienė
 • Vaidotas Nikžentaitis (jo nesant – Algė Nariūnienė)
 • Julius Panka (jo nesant – Mindaugas Sidaravičius)
 • Algimantas Patackas
 • Kim Petrov
 • Jovita Pretzsch
 • Inga Rudenkaitė
 • Rimantas Sanajevas
 • Danguolė Skaisgirytė
 • Rima Šereikienė
 • Liudvika Trasykytė
 • Audronė Tutlienė (jos nesant – Elona Rutkauskienė)
 • Edmundas Vaitkus
 • Daiva Veikutienė
 • Vitalija Marijona Zaleckienė
 • Ginta Žemaitaitytė

11. Sporto:

 • Edvardas Alekna
 • Balys Bardauskas (jo nesant – Ugnius Stančius)
 • Andrius Čerškus
 • Andrej Fokin
 • Jonas Petras Jankauskas (jo nesant – Andrius Uziela)
 • Mykolas Krivcovas
 • Aldona Limonienė
 • Algimantas Liubinskas (jo nesant – Tomas Dudėnas)
 • Paulius Malžinskas
 • Leonardas Marcinkevičius
 • Renatas Mizeras
 • Tomas Puodžiūnas
 • Algirdas Raslanas
 • Jurga Simanavičienė (jos nesant – Kęstutis Autukas)
 • Tomas Žygelis

12. Švietimo ir jaunimo reikalų:

 • Donata Alkimavičiūtė
 • Jurgita Antanavičienė
 • Birutė Baumilienė
 • Kazimieras Klausas Berlickas
 • Jolanta Bojarūnaitė
 • Paulina Buzaitė
 • Aušra Cibienė
 • Stanislava Cvirkienė
 • Mindaugas Danys
 • Artūras Dautartas
 • Jadvyga Dautartienė
 • Birutė Ginevičienė (jos nesant – Dainora Gedvilaitė)
 • Vitalijus Gorelčenka
 • Fausta Gulbinienė
 • Eurika Gutauskienė (jos nesant – Magė Fledžinskaitė)
 • Rusana Cholodenko
 • Justinas Iljeitis
 • Tomas Jankūnas (jo nesant – Jūratė Mikulskienė)
 • Virginija Karmazaitė
 • Edita Kavaliauskienė
 • Vida Kisielienė
 • Giedrė Kmitienė
 • Rytis Komičius
 • Ugnė Lasevičiūtė
 • Rolandas Leskevičius
 • Aldona Limonienė
 • Ramutė Mincevičienė
 • Dionizas Mitkus
 • Donatas Nagumanovas (jo nesant – Olegas Jarkovas)
 • Julius Panka (jo nesant – Mindaugas Sidaravičius)
 • Lolita Paškauskaitė
 • Žilvinas Radavičius
 • Ingrida Ragauskienė
 • Edita Skruodienė
 • Ramunė Sližytė
 • Kęstutis Subačius
 • Tomas Šatas
 • Edvinas Šimulynas
 • Daiva Veikutienė
 • Elvyra Vidžiūnaitė (jos nesant – Dalia Cibauskaitė)
 • Viktorija Vigelienė
 • Tomas Vyšniauskas
 • Reiza Zinkevičienė

13. Tautinių bendrijų ir religijos reikalų:

 • Ruslan Arutunian
 • Alfonsas Augulis
 • Ina Dzengienė
 • Batradz Dzeranov
 • Božena Karvelienė
 • Aldona Limonienė
 • Daniel Lupshitz
 • Jan Maciejevski
 • Georgios Macukatov
 • Sergo Narimanidze
 • Evelina Paulavičienė
 • Kipras Stackevičius
 • Maksimas Zacharovas
 • Kuisin-oi Zujienė

14. Teisėsaugos, nusikalstamumo prevencijos ir viešosios tvarkos:

 • Kazimieras Klausas Berlickas
 • Raimonda Čižauskaitė (jos nesant – Rūta Kundrotaitė)
 • Ksenija Giedraitienė
 • Justas Ingelevičius (jo nesant – Eduardas Kriščiūnas)
 • Stasys Kaušinis
 • Anton Kviatkovski
 • Aldona Limonienė
 • Algimantas Medelis
 • Rimantas Ramanauskas
 • Paulius Zaleckis

15. Transporto planavimo:

 • Darius Jasėnas
 • Vitalijus Gorelčenka
 • Eduardas Kriščiūnas (jo nesant – Justas Ingelevičius)
 • Marius Markevičius (jo nesant – Paulius Bačiulis)
 • Kęstutis Matuliauskas ( jo nesant – Algirdas Matuliauskas)
 • Igor Mirošnikov
 • Vilius Nalivaika
 • Miroslav Naus (jo nesant – Galina Miadelec)
 • Kristupas Vaitiekūnas
 • Paulius Zykas

16. Turizmo plėtojimo:

 • Danas Azikejev
 • Irena Bagdanavičienė
 • Nijolė Drabavičienė
 • Ričardas Garuolis (jo nesant -Virginija Labunskaitė)
 • Robertas Kasperovičius
 • Galina Krasovskaja
 • Algimantas Lekevičius (jo nesant – Solveiga Gutautė)
 • Aldona Limonienė
 • Kęstutis Matuliauskas (jo nesant – Algirdas Matuliauskas)
 • Sigita Merkienė (jos nesant – Rūta Merkytė)
 • Vilius Nalivaika
 • Edvinas Ritvas
 • Irina Ulienė
 • Stasys Vaikutis
 • Irena Zacharevič

17. Valstybinės kalbos reikalų:

 • Angelė Čepėnaitė
 • Vilija Dailidienė
 • Renė Jakubėnaitė
 • Angelė Kazlauskienė
 • Vitas Labutis
 • Eglė Mirončikienė
 • Aldona Pažusienė
 • Arnoldas Riekumas
 • Daiva Sinkuvienė
 • Danguolė Skaisgirytė
 • Laisvūnas Šopauskas
 • Mindaugas Tamošiūnas

18. Visuomenės sveikatos:

 • Ieva Bareikaitė
 • Algirdas Baubinas (jo nesant – Juozas Jakavičius)
 • Stanislava Cvirkienė
 • Jadvyga Dautartienė
 • Inga Dručkuvienė
 • Kęstutis Dvareckas (jo nesant – Dmitrijus Škulis)
 • Zita Juškienė
 • Edita Kavaliauskienė
 • Vytenis Keršys
 • Rytis Komičius
 • Eduardas Kriščiūnas (jo nesant – Justas Ingelevičius)
 • Lina Lenkutytė-Matkevičienė
 • Rolandas Leskevičius
 • Aldona Limonienė
 • Laura Mazecaitė-Vaitilavičienė
 • Irena Paukštytė
 • Vilma Radavičienė (jos nesant – Elona Rutkauskienė)
 • Vaidutė Rutkytė-Cesur
 • Danguolė Skaisgirytė
 • Kęstutis Šakalis
 • Vytautas Tamošiūnas
 • Emilija Trumpaitė (jos nesant – Gerda Andriuškevičiūtė)
 • Edmundas Vaitkus
 • Snaigė Valentukevičienė
 • Tomas Vyšniauskas
 • Kristina Zacharevič
 • Vitalija Marijona Zaleckienė
 • Jurgita Žiukienė
 • Tomas Žygelis

19. Želdynų planavimo:

 • Mindaugas Danys
 • Sigitas Algis Davenis (jo nesant – Algimantas Bacevičius)
 • Janina Gadliauskienė
 • Vitalijus Gorelčenka
 • Pranas Gudaitis (jo nesant – Violeta Juškutė)
 • Aldona Limonienė
 • Aurelija Stancikienė
 • Paulius Zaviša