UAB „Grinda“ valdyba atšaukė iš pareigų įmonės vadovą A. Vilūną

Vilniaus savivaldybės kontroliuojamos UAB „Grinda” valdyba šiandien, įvertinusi įmonės veiklą ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitą dėl UAB „Grinda“ audito, nutarė atšaukti Algimantą Vilūną iš įmonės direktoriaus pareigų ir viešos atrankos būdu ieškoti naujo įmonės vadovo. Jį tikimasi atrinkti per mėnesį.

„Skelbdami naujo įmonės vadovo viešą atranką, ieškosime lyderio, kuris turėtų ne tik kompetenciją miesto ūkio valdymo ir tvarkymo srityje, bet ir gebėjimą sutelkti įmonės komandos pastangas teikti kuo aukštesnės kokybės paslaugas vilniečiams, plėsti paslaugas teikiančių partnerių ratą, rūpintis įmonės darbuotojais, jų darbo sąlygomis ir tobulėjimu. Nelaukiant, kol atrinksime naują vadovą, laikinasis įmonės vadovas, padedant savivaldybės administracijai, parengs ir įgyvendins operatyvaus atsiskaitymo už paslaugas tiekėjams planą, kurio pagrindu artimiausiu metu planuojama padengti apie 5 mln. eurų įmonės kreditorinių įsiskolinimų paslaugų tiekėjams”, – sako UAB „Grinda” valdybos pirmininkas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Arvydas Darulis.

Pasak A. Darulio, įmonės audituoti veiklos rezultatai už 2015-uosius finansinius metus yra 997,2 tūkst. eurų nuostolis (2014 m. ataskaitų duomenimis įmonė uždirbo 130 tūkst. eurų pelno).

„Naujai atrinktam įmonės vadovui kelsime tikslus užtikrinti aukštą paslaugų miesto bendruomenei kokybę, efektyviai valdyti visus įmonės išteklius, ir skirti didelį dėmesį Sanitarinėje tarnyboje priglaudžiamų gyvūnų globai“, – teigia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė, įmonės valdybos narė Alma Vaitkunskienė.

Algimantas Vilūnas vadovavo įmonei 23 metus, nuo 1993 metų. Laikinai, iki viešo konkurso būdu bus paskirtas naujas direktorius, vykdyti įmonės vadovo pareigas paskirtas šios įmonės Projektų valdymo skyriaus vadovas Martynas Augaitis. 32 metų Martynas Augaitis įmonėje dirba nuo 2015 metų, iki tol 4 metus dirbo Nacionalinėje mokėjimų agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos.

UAB “Grinda”, kurios 100 proc. akcijų valdo Vilniaus miesto savivaldybė, teikia miesto gatvių tvarkymo ir paviršinių nuotekų infrastruktūros priežiūros paslaugas. Įmonės turtas – 34,4 mln eurų, įmonės paslaugų apyvarta pernai sudarė 21,3 mln. eurų ir buvo 1,2 mln. eurų mažesnė, negu 2014 metais.