Maksimalūs atliekų tvarkymo tarifai atliekų turėtojams nesikeitė

Savivaldybė ir UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – UAB VAATC) pastaruoju metu sulaukia daug klausimų, žiniasklaidoje atsiranda netikslios ar klaidinančios informacijos, kad miesto gyventojams komunalinių atliekų tvarkymas ženkliai brangsta, atliekų vežėjai pradeda taikyti didesnius paslaugų už atliekų tvarkymą įkainius.

Savivaldybė informuoja, kad UAB VAATC 2016 m. vasario 26 d. neeiliniame akcininkų susirinkime patvirtino naują atliekų tvarkymo veiklos tarifą – 60,92 Eur be PVM už vienos tonos mišrių komunalinių atliekų atvežimą komunalinių atliekų vežėjams, tačiau maksimalūs atliekų tvarkymo tarifai atliekų turėtojams, kurių atliekų vežėjai neturi teisės viršyti, nesikeitė – iki šiol galioja Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2058 sprendimu „Dėl tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr.1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti maksimalūs vieno kubinio metro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifai bei mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifai fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie yra atitinkamai 0,08 ir 0,16 Eur/m2/mėn. neįskaitant PVM.

Atsižvelgiant į tai, atliekų vežėjų Vilniaus mieste teikiamų paslaugų kaina gali būti didinama, tačiau tik iki Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2058 sprendime nustatytų maksimalių ribų – atitinkamai iki 0,08 ir 0,16 Eur/m2/mėn. neįskaitant PVM.

Savivaldybės Tarybai balandžio 19 d. svarstymui teikiamas sprendimo projektas, kuriame numatomas atliekų tvarkymo tarifų didinimas 1 ct – atitinkamai iki 0,09 ir 0,17 Eur/m2/mėn. neįskaitant PVM. Šis 12,5 proc. didėjimas susijęs tik su mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių veiklos pradžia Vilniuje.

Įsigaliojus Tarybos sprendimui dėl maksimalių atliekų tvarkymo tarifų pakeitimo, atliekų vežėjai apie savo sprendimą padidinti paslaugos kainą atsižvelgiant į padidintus maksimalius tarifus privalo informuoti atliekų turėtojus ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, nuo padidintos paslaugos kainos taikymo atliekų turėtojams pradžios. Pažymėtina, kad paslaugos kaina negali viršyti Tarybos patvirtintų maksimalių tarifų, tačiau konkreti paslaugos kaina yra nustatoma atliekų turėtojo (jo teisėto atstovo) ir atliekų vežėjo laisva valia sudaromu susitarimu.

Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus informacija