Savivaldybės auditorių ataskaitoje – buvusio vadovo klaidos

Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) Kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi patikrinimą AB „Vilniaus šilumos tinklai“, konstatavo eilę neūkiškumo faktų, siejamų su buvusio įmonės vadovo ir tuometės valdybos priimtais sprendimais 2013-2015 m. Paskolos UAB „Air Lituanica“ (2 143 188 eurų), finansinė parama VšĮ „Žaliosios energetikos centras“ (18 000 eurų), pažeidimai vykdant viešuosius pirkimus (pvz., pirkimo metu numatomos sudaryti sutarties vertė buvo trys milijonai litų, o sudarant sutartį tapo bemaž trys milijonai eurų) – tai tik dalis sprendimų, kurie prisidėjo prie įmonės sukauptų penkių milijonų eurų nuostolio.

„Savivaldybės kontrolierių darbą vertiname, kaip profesionalią konsultacinę pagalbą įmonei, – sako AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius Mantas Burokas. – Turime ribotas galimybės susigrąžinti patirtus nuostolius, tačiau mums labai svarbu kuo greičiau išsiaiškinti buvusių įmonės darbuotojų klaidas, nebaigtus ar taisytinus darbus ir kuo skubiau įgyvendinti auditorių rekomendacijas susijusias su skaidriu įmonės administravimu“.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nedelsdama pradėjo ir jau įgyvendino 80 proc. savivaldybės kontrolierių pateiktų rekomendacijų, kurios įmonės veiklą reglamentuos pagal galiojančius teisės aktus.

Įmonėje jau baigtas ir nepriklausomų auditorių 2015 m. finansinių ataskaitų auditas. Balandžio 22 d. audituotos ataskaitos bus pateiktos tvirtinti akcininkų susirinkimui.