Svarstys skirti paramą avarinės būklės balkonų remontui

Sostinės savivaldybė susirūpino Senamiesčio daugiabučių avarinės būklės balkonais ir kitais fasadų elementais, kurie kelia pavojų praeiviams. Miesto Taryba rytoj svarstys, ar padidinti teikiamos paramos dalį jų tvarkymo darbams.

Daugiabučiams gyvenamiesiems namams, įtrauktiems į Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą siūloma teikti 50 proc. (anksčiau buvo 30 proc.) savivaldybės paramą, kitiems Senamiestyje ir jo apsaugos zonose esantiems daugiabučiams gyvenamiesiems namams – 40 proc. (buvo 20 proc.) bei teikti 40 proc. paramą Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonose esančių galimos avarinės būklės daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų ekspertizei atlikti ir tvarkymo darbų projektui parengti.

Savivaldybės žiniomis, Senamiestyje ir jo apsaugos zonose šiuo metu yra apie 1800 balkonų ir apie 130 fasadų kuriuos reikia remontuoti. 2016 m. tam numatyta skirti 81,5 tūkst. eurų.

Prie daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų tvarkymo darbų priskiriami ir karnizų, parapetų apskardinimo, susidėvėjusių lietvamzdžių su fasoniniais elementais remonto, atkūrimo (pagal buvusį pavyzdį) bei balkonų turėklų, architektūrinių detalių remonto arba atkūrimo darbai bei nuosvyrų sutvarkymo ir/ar apskardinimo, balkonų paviršiaus parengimo ir dažymo darbai.

Lėšas remonto darbams numatyta skirti iš savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programos. Jas administruoja VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“.

Priėmus sprendimą, parama būtų skiriama tiems daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams (bendrijoms, savivaldybės paskirtiems administratoriams ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotiems asmenims ), kurie yra sudarę sutartis su agentūra dėl dalyvavimo programoje. Prašymus skirti finansinę paramą nagrinėja agentūros ir savivaldybės darbuotojų darbo grupė. Parama suteikiama jau atlikus tvarkymo darbus.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]