Svarstomi maksimalūs atliekų tvarkymo tarifai, kurių atliekų vežėjai neturės teisės viršyti

Šiandien Savivaldybės Taryba svarstys maksimalius tarifus ir įkainius už atliekų tvarkymo paslaugas, kurių sostinėje veikiantys atliekų vežėjai negalės viršyti, pateikdami sąskaitas vilniečiams. Tarybai siūloma nustatyti „vartų mokestį“ už tonos atliekų priėmimą į sąvartyną, taip pat patvirtinti atliekų sutvarkymo mechaniniuose biologiniuose apdorojimo įrenginiuose tarifą.

MBA įrenginiai pradės veikti jau šį pavasarį, čia bus vežamos visos mišrios komunalinės atliekos iš Vilniaus regiono. Atliekos bus rūšiuojamos atskiriant antrines žaliavas tolimesniam apdirbimui ir naudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos bus apdorojamos. Tik likusios po rūšiavimo atliekos bus šalinamos sąvartyne.
Dėl MBA veiklos pradžios neišvengiamai didėja atliekų tvarkymo kaštai Vilniaus regione, tačiau vilniečiams – tik 1 centu, nors MBA įrenginių vertė sudaro daugiau kaip 101 mln. Eur. Buvo įvertinta tai, kad nuo MBA veiklos pradžios vežėjų veiklos sąnaudos pasikeis – jiems nebereikės atliekų transportuoti į sąvartyną (86 km), nebereiks ir jų rūšiuoti savo įrengtose tranzitinėse bazėse.

Svarstomame projekte siūloma padidinti maksimalius tarifus 12,5 proc.: atliekų tvarkymo (surinkimo – išvežimo ir šalinimo) tarifą fiziniams asmenims 1 ct – atitinkamai iki 0,09 Eur/ kv. m /mėn. (be PVM) ir juridiniams asmenims – iki 0,17 Eur / kv. m /mėn. (skaičiuojama pagal populiariausią 1,1 kub. m konteinerį).

Tarybai patvirtinus maksimalius atliekų tvarkymo tarifų pakeitimus, atliekų vežėjai apie savo sprendimą padidinti paslaugos kainą atliekų turėtojus turi informuoti iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį. Paslaugos kaina negalės viršyti Tarybos patvirtintų maksimalių tarifų, tačiau konkreti paslaugos kaina nustatoma atliekų turėtojo bei atliekų vežėjo susitarimu. Nustatyti tarifai turėtų galioti iki numatomos įvesti rinkliavos už atliekų tvarkymą.

Įgyvendindama ES reikalaujamą atliekų tvarkymo reformą, dabartinė sostinės vadovybė ir toliau kryptingai dirba, kad ir kitos paslaugos bei darbai – atliekų vežimas, sutarčių administravimas – vilniečiams kainuotų kuo pigiau, o aplinkos tarša būtų mažinama. Galutinė atliekų tvarkymo kaina gyventojams bus aiškesnė įvedus rinkliavą, įvykus komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo viešajam konkursui, kurio metu paaiškės teikiamų atliekų tvarkymo paslaugų kaina, bei paaiškėjus visoms kitoms rinkliavos sudedamosioms dalims.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt