Taryboje pasirašyta rezoliucija: stabdys narkomanijos plitimą Kirtimų tabore

Šiandien sostinės savivaldybės Tarybos posėdyje pasirašyta rezoliucija dėl romų Kirtimų tabore vykdomos prekybos narkotinėmis medžiagomis užkardymo. Šia rezoliucija kreipiamasi į LR Vyriausybę ir prašoma imtis skubių priemonių užkirsti kelią narkotikų vartojimui, pasiūlos augimui romų tabore Kirtimuose.

Rezoliucijoje pažymima, kad norint per trumpą laiką visiškai sustabdyti prekybą narkotikais, turėtų vykti nuoseklus kasdienis darbas, o ne proginio parodomojo pobūdžio akcijos. Būtina nacionalinė strategija ir ypatingas teisėsaugos dėmesys, bendradarbiaujant su kitų šalių tarnybomis. Taip pat svarbu užtikrinti nepertraukiamą gydymą ir reabilitaciją asmenims, priklausantiems nuo narkotikų, todėl tikimasi glaudaus bendradarbiavimo su Sveikatos apsaugos ministerija.

Vilniaus savivaldybė atkreipia dėmesį į nepakankamą koordinavimą ir tarpžinybinį bendradarbiavimą, sprendžiant prekybos narkotinėmis medžiagomis užkardymą, todėl skirs papildomą dėmesį priemonių įgyvendinimui ir kontrolei, poveikio vertinimui, papildomų priemonių planavimui.

Kad romų socialinė integracija taptų tęstinė ir sėkminga, Vilniaus savivaldybė savo ruožtu dės maksimalias pastangas, užtikrindama romų vaikų ugdymą, adekvačią socialinę pagalbą ir sveikatos priežiūrą šeimoms, pasiūlys socialinio būsto ir subsidijos nuomai galimybes, skatins užimtumą ir darbo vietų kūrimą. Šios ir kitos priemonės jau yra numatytos Tarybos patvirtintoje Vilniaus (Kirtimų) romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę 2016-2019 metų programoje.


Sostinės savivaldybė užsibrėžė per artimiausius ketverius metus stabdyti narkomanijos plitimą tabore ir šalia jo esančioje teritorijoje, siekti saugios kaimynystės, tobulinti švietimo sistemą ir neformalųjį romų vaikų ugdymą, užtikrinti geresnį sveikatos paslaugų prieinamumą, gerinti jų gyvenimo sąlygas, mažinti socialinę atskirtį.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]