Vilniaus savivaldybė imasi lyderystės turizmo ir verslo skatinime – kūriama agentūra „GO Vilnius“

Jau nuo gegužės mėnesio bus praplėsta esamos VšĮ „Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras“ veikla ir papildant jos veiklą formuojama viena – už tarptautinį turizmą, miesto rinkodarą ir investicijų skatinimą būsianti atsakinga komanda „GO Vilnius“.

Plečiamos organizacijos pagrindinis tikslas bus užtikrinti miesto tarptautinį konkurencingumą, pritraukti turistus bei verslą, rūpintis, kad čia kuriama infrastruktūra ir investicinė aplinka atitiktų tarptautinius standartus.

„Vilniuje kuriamo ekonominių smegenų ir žinių centro veiklos dėka pagerinsime miesto konkurencingą aplinką, sukursime dar daugiau darbo vietų, pritrauksime tikslingus, ilgiau ir turiningiau Lietuvoje ir Vilniuje laiką leidžiančius turistus bei potencialius gyventojus. Mažų mažiausiai pagerinsime susisiekimą oru, pritrauksime daugiau protingų ir išsilavinusių darbuotojų sostinėje jau įsikūrusioms įmonėms”, – sako Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

Pasak mero, organizacija taip pat bus atsakinga už tarptautinę Vilniaus rinkodarą, kurios dėka bus siekiama tikslinių naujų skrydžių, tarptautinių konferencijų pritraukimo. Tolimesnėje eigoje numatomas ir atsikeliančių į Vilnių gyventi specialistų aptarnavimo centras. Permainos daromos koordinuojantis kartu su VšĮ Investuok Lietuvoje ir VĮ Lietuvos oro uostais, remiantis tarptautine kitų miestų – Tel Avivo, Amsterdamo, Birmingemo, Liverpulio ir kitų miestų – patirtimi, Kolumbijos universiteto ir Pasaulio banko rekomendacijomis.

„Ligi šiol miesto turizmo veikloje buvo nemažai dubliavimosi – tiek miesto administracijos skyriuje, tiek viešojoje įstaigoje buvo vykdoma dažnai ne visai koordinuota rinkodaros veikla: Vilniuje leidžiami du oficialūs žemėlapiai, ne itin tarpusavyje koordinuojami rinkodaros leidiniai, miestas pristatomas nemažai tarptautinių renginių, bet neskaičiuojama investicinė grąža. Verslo pritraukimo srityje koordinacijos apskritai nebuvo. Tokios permainos reiškia ne tik matuojamą efektyvesnę veiklą, bet ir tikslingesnį finansų panaudojimą tarptautinei rinkodarai turistams ir verslui pritraukti.“ – sako A. Selemonaitė.

Pasak mero patarėjos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje nebuvo nei vieno padalinio, kuris rūpintųsi miesto ekonominiu produktu, t.y. analizuotų ir skleistų informaciją apie tai, kuo Vilnius patrauklesnis verslui nei Ryga, Talinas ar Helsinkis; kas vienija miesto ekonomines, industrines ir technologijų zonas; kas rūpintųsi miesto tarptautinių reitingų kilimu ir užtikrinimu; bei galų gale talentingų darbuotojų ar tarptautinio susisiekimo pritraukimu.

Organizacijai bus keliami labai aiškūs reikalavimai rezultatams. Turizmo srityje jie matuojami pagal turistų ir nakvynių kiekio prieaugį, turistų išlaidų didinimą ir ne sezoninių turistų trauką, naujų turistinių paslaugų paketų sukūrimą. Verslo srityje – pagal prisidėjimą pritraukiant technologines kompanijas ir kuriant darbo vietas Vilniuje, skrydžių maršrutų plėtrą, išspręstas sisteminius pagerinimus verslo aplinkoje; pritrauktus aukštos kvalifikacijos darbuotojus į miestą.

„Kad Vilnius taptų tiesioginių užsienio investicijų traukos centru svarbu įgyvendinti visą kompleksą priemonių, padėsiančių pritraukti investuotojus. Pirmiausia, į miestą derėtų žiūrėti kaip į produktą, kurį reikia nuolat vystyti atsižvelgiant į aplinkos poreikius, nuolat didinti jo žinomumą ir patrauklumą. Vilnius turi ne tik deramai pasitikti investuotoją, bet ir sukurti tokias sąlygas, kurios skatintų užsienio investuotoją ar talentą apsigyventi Vilniuje. Tai turėtų būti pagrindiniai agentūros tikslai“, – sako įstaigos būsimos partnerės, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vadovas Mantas Katinas.

Planuojama, kad naujoje agentūroje dirbs 34 turizmo, verslo ir rinkodaros profesionalai. Įstaigos veikla bus finansuojama iš lėšų, kurias pavyko sutaupyti, optimizavus kitas savivaldybės įmones ir įstaigas, anksčiau menkai koordinuojamai vykdžiusias su investicijomis susijusią veiklą. Tarp jų – ir prie UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ jungiama, šiuo metu likviduoti planuojama bendrovė „Start Vilnius“.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]