UAB „Ecoservice“ klaidina gyventojus gąsdinimais nebevežti šiukšlių

Vilniaus miesto savivaldybė pabrėžia, kad dėl Vilniuje netrukus pradedamos eksploatuoti atliekų rūšiavimo gamyklos (MBA) atliekų vežimo taisyklės nei gyventojams, nei atliekas išvežančioms bendrovėms nesikeičia.

UAB „Ecoservice“ teiginiai, kad gyventojų netinkamai išrūšiuotos buitinės atliekos nebus išvežamos, nes veiklą pradės nauja atliekų rūšiavimo gamykla, yra klaidinantys.

Atliekų vežėjai pagal galiojančias sutartis su savivaldybe privalo laiku išvežti gyventojų buitines atliekas, išskyrus tas šiukšles, kurių į buitinių atliekų konteinerius mesti negalima – pavojingas atliekas (baterijas, akumuliatorius), žaliąsias atliekas ( šakas, lapus, žolę), statybines atliekas ir kt.

Šiuo metu savivaldybė derasi su atliekų vežėjais dėl naujojo laikotarpio sutarčių ir jose numatytų naujų atliekų vežimo tarifų, todėl tokią UAB „Ecoservice“ bendrijoms paskleistą klaidinančią informaciją vertina kaip spaudimą savivaldybei derybose dėl atliekų vežimo tarifų.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt