Atliekų tvarkymo kaina vilniečiams keisis nežymiai

Šiandien Savivaldybės Taryba priėmė sprendimą dėl maksimalių tarifų ir įkainių už atliekų tvarkymo paslaugas, kurių sostinėje veikiantys atliekų vežėjai negalės viršyti, pateikdami sąskaitas vilniečiams.

Savivaldybės tarybos sprendimu miesto gyventojams maksimalūs atliekų tvarkymo tarifai turėtų keisis tik 0,01 Eur/kv.m/mėn. – tai yra nuo 0,08 iki 0,09 Eur už kv. m (be PVM). Jei vidutinis 56 kv. m ploto butas iki šiol mokėjo iki 4,48 Eur/mėn. (be PVM), patvirtinus naują tarifą, vidutinio buto išlaidos už atliekų tvarkymą siektų iki 5,04 Eur/mėn. (be PVM).

Maksimalių tarifų ir įkainių peržiūra susijusi su mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių veiklos pradžia. MBA įrenginiai Vilniuje pradėjo veikti nuo gegužės 3 d., kur turi būti vežamos visos mišrios komunalinės atliekos iš Vilniaus regiono. Šiuose įrenginiuose atliekos rūšiuojamos atskiriant antrines žaliavas tolimesniam apdirbimui ir naudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos. MBA įrenginius valdo viešo pirkimo metu dar 2014 metais parinktas operatorius – UAB „Energesman“. Įdiegus šį modernesnį atliekų tvarkymo būdą neišvengiamai didėja atliekų tvarkymo kaštai Vilniaus regione – jei iki šiol už vieną toną sąvartyne šalinamų atliekų reikėjo mokėti – 32,87 EUR (be PVM), tai už tonos atliekų apdorojimą MBA mokama 60,92 Eur (be PVM). Kita vertus, pradėjus veikti MBA, sumažėja atliekų vežėjų patiriami kaštai – jiems nebereikia atliekų transportuoti į sąvartyną, nebereikia ir jų rūšiuoti savo įrengtose tranzitinėse bazėse.

Šiandien Tarybai patvirtinus maksimalius atliekų tvarkymo tarifų pakeitimus, jie bus pradėti taikyti per mėnesį nuo sprendimo paskelbimo. Šiuo laikotarpiu atliekų vežėjai turės informuoti vilniečius apie atliekų tvarkymo kainos pasikeitimus.

Pastebėtina, kad paslaugos kaina negalės viršyti Tarybos patvirtintų maksimalių tarifų, tačiau konkreti paslaugos kaina nustatoma konkrečiu susitarimu tarp pasirinkto atliekų vežėjo ir namą administruojančios bendrovės, bendrijos pirmininko arba jungtinės veiklos sutarties įgaliotinio.

Įgyvendindama ES reikalaujamą atliekų tvarkymo reformą, dabartinė sostinės vadovybė ir toliau kryptingai dirba, kad atliekų tvarkymo paslaugos vilniečiams kainuotų kuo pigiau, o aplinkos tarša būtų mažinama.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt