Salomėjos Nėries gatvėje planuojamo statyti 25 m plaukimo baseino statybos konkurso chronologija

Visuomenei domintis savivaldybės planuojamo statyti 25 metrų plaukimo baseino prie Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos viešojo pirkimo sąlygomis, pateikiame su konkursu susijusių įvykių chronologiją:

1. 2015 11 18 paskelbta pirmojo pirkimo techninė specifikacija:

2. 2015 12 23 paskelbtas konkursas:

3. 2016 01 21 paraiškų pateikimo terminas;

4. 2016 02 24 įvertintos dalyvių paraiškos ir kvalifikacija;

5. 2016 03 15 Pasiūlymų su kainomis pateikimo terminas;

6. 2016 04 07 Priimtas sprendimas nutraukti pirkimą dėl dalyvių pateiktų per didelių, perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų bei pateikta informacija dėl tolimesnių procedūrų: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimo taisyklių 55.1.2., 28.1, 77 punktų nuostatomis, vykdyti pirkimą apklausos būdu.

7. 2016 04 08 Paskelbta apklausos techninė specifikacija

8. 2016 04 11 Išsiųsti kvietimai dalyviams dalyvauti apklausoje;

9. 2016 04 15 Pateikti tiekėjų pasiūlymai apklausoje;

10. 2016 05 03 derybos su tiekėjais;

11. 2016 05 05 Laimėtojo paskelbimas.

Savivaldybė norėtų pažymėti, kad visuose etapuose minėto įmonių konsorciumo kaina buvo mažiausia, derybų metų ji dar buvo sumažinta. Derybas vykdė savivaldybės viešųjų pirkimų komisija, dalyvaujant dviem Vyriausybės atstovams.
Pirminio pasiūlymo, kuris buvo atmestas, mažiausia kaina buvo 3,8 mln.euru. Po naujo pirkimo derybų būdu kaina buvo iki 3,763 mln. eurų.

Viešųjų pirkimų komisijos posėdis įvyko gegužės 5 dieną 16 valandą. Posėdžio protokolas negali būti viešinamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Pirkimas laikomas nebaigtu, kol nepasirašyta sutartis su laimėtoju. Sutarties su laimėtoju pasirašymas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos dokumentų ir sprendimų įvertinimą. Tai nurodyta iš Viešųjų pirkimų komisijos protokole.

Mažojo baseino konkursą laimėjusį konsorciumą sudaro penkios įmonės: UAB „Vilmeta“, UAB „Kaminta“, UAB „Kortas“, A. Žilinskio ir ko UAB, UAB „Alvora“. Savivaldybės turimomis žiniomis, sutarties vykdymui ši ūkio subjektų grupė planuoja pasitelkti subrangovą – UAB „Mitnija”. Konsorciumas turės atlikti statybos darbus, parengti statybos techninį projektą ir vykdyti projekto priežiūrą.

Salomėjos Nėries gatvėje planuojamo statyti 25 metrų plaukimo baseino statybos konkurso laimėtoju pasirinktas mažiausią viešojo pirkimo kainą pasiūlęs įmonių konsorciumas. Tai buvo vienas pagrindinių kriterijų, Savivaldybės viešųjų pirkimų komisijai renkantis konkurso laimėtoją. Konkursą laimėjusio konsorciumo pasiūlyta mažiausia pirkimo kaina – 3,7 mln. eurų.

Savivaldybė bendradarbiauja šiuo klausimu su VPT. Tarnybai įvertinus pirkimą, bus priimti galutiniai sprendimai dėl sutarties pasirašymo.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt