Savivaldybė užkirto kelią statyboms Tujų g. 2 sklype, neleisdama keisti jo paskirties

Vilniaus savivaldybė šiemet netenkino bendrovės „MG Valda“ pašymo pakeisti Tujų g. 2 sklypo paskirtį ir užstatyti daugiabučiais sklypą, kuriame yra valstybinės reikšmės miškų.

Savivaldybė dar šių metų vasario 1 d. užkirto kelią mėginimui keisti 7 ha sklypo dallies Tujų g. paskirtį ir į „MG Valda“ pašymą atsakė neigiamai.

„MG Valda“ siekė pakeisti žemės naudojimo būdą iš infrastruktūros teritorijos į kitos paskirties – daugiabučių ir bendrabučių teritoriją, sklypo dalyje, kurią bendrovei išnuomojo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“.

Paaiškėjus jog liberalų atstovo vadovaujamos Seimo Antikorupcijos komisijos prašymu Generalinėje prokuratūroje sprendžiamas klausimas dėl šios nuomos teisėtumo ir faktui, kad sklype yra valstybinės reikšmės miškų, savivaldybė nesutiko leisti bendrovei keisti sklypo paskirtį ir užstatyti jį daugiabučiais.

Sprendimų dėl žemės sklypo Tujų g. 2 chronologija:

• 2014-02-14 Nacionalinė žemės tarnyba ne aukciono tvarka 58 metams išnuomojo 72600 kv. m ploto žemės sklypo dalį, esančią 126456 kv. m žemės sklype Tujų g. 2 akcinei bendrovei Lietuvos Radijo ir televizijos centrui.

• 2014-04-07 Nacionalinė žemės tarnyba neprieštaravo, kad perleidžiant valstybinės žemės sklype esančius nekilnojamuosius daiktus būtų perleista valstybinės žemės sklypo 7260 kv. m ploto dalies nuomos teisė.

• 2015-09-02 Lietuvos Radijo ir televizijos centras pardavė valdomus statinius uždarajai akcinei bendrovei „MG Valda“.

• 2015-10-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo Generalinės prokuratūros raštą apie gautą Seimo nario Naglio Puteikio kreipimąsi „Dėl viešojo intereso pažeidimo nuomojant valstybinę žemę“, kuriuo prašoma ginti viešąjį interesą – kreiptis į teismą dėl valstybinės žemės sklypo Tujų g. 2 dalie nuomos sudarytos su AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ pripažinimo negaliojančia.

• 2015-10-22 Savivaldybė informavo Generalinę prokuratūrą, kad žemės sklypas pagal Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius patenka į intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos ir intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų funkcines zonas. Tuomet prašymo pakeisti naudojimo būdo savivaldybė nebuvo gavusi.

• 2015-11-18 Savivaldybė gavo „MG Valda“ prašymą pakeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Tujų g. 2 dalies, naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Tačiau pateikto plano duomenys nesutapo su miškų valstybės kadastro duomenimis apie miško plotus.

• 2015-12-23 savivaldybė kreipėsi į Valstybinę miškų tarnybą prašydama pagal kompetenciją informuoti kokie žemės sklypo Tujų g. 2 plotai atitinka miškui keliamus reikalavimus ir yra laikytini mišku.

• 2016-01-18 savivaldybė kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybą, prašydama informuoti – ar yra pakeista valstybinės žemės nuomos sutartis, ar „MG Valda“ yra naujoji 72600 kv. m žemės sklypo dalies, esančios valstybiniame žemės sklype Tujų g. 2 nuomininkė.

• 2016-01-22 Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo Generalinės prokuratūros raštą, kad yra nagrinėjamas Nacionalinės žemės tarnybos skundas dėl Generalinės prokuratūros nutarimo, kuriame buvo sprendžiama dėl valstybinės žemės 12,6456 ha ploto žemės sklypo, esančio Tujų g. 2, nuomos teisėtumo.

• 2016-01-28 savivaldybė informavo Generalinę prokuratūrą, kad 2015-11-18 gavo „MG Valda“ prašymą, bet sprendimas pakeisti naudojimo būdą nebuvo priimtas.

• 2016 02 01 savivaldybė informavo UAB „MG Valda“, kad prašymus pakeisti žemės naudojimo būdą turi teisę teikti žemės savininkai. Žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise yra valdomas Nacionalinės žemės tarnybos. Atsižvelgiant į tai, prašymą dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo turėtų teikti Nacionalinė žemės tarnyba, arba turi pateikti pakeistą valstybinės žemės nuomos sutartį, kurioje „MG Valda“ būtų įrašyta kaip naujasis nuomininkas ir nurodyta išnuomota žemės sklypo dalis.

• 2016-02-24 savivaldybė gavo Nacionalinės žemės tarnybos raštą, kad minėta 2014-02-14 valstybinės žemės nuomos sutartis nebuvo pakeista. O Generalinė prokuratūra 2015-12-02 įspėjo Nacionalinę žemės tarnybą nedaryti teisės pažeidimų – nepasirašyti valstybinės nuomos sutarties pakeitimo, joje įrašant „MG Valda“ ir nekeisti valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygų.

• 2016-02-24 iškelta byla dėl 2014-02-12 valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia. Vilniaus miesto savivaldybė bylose nedalyvauja.

• 2016-03-14 Apygardos teismo nutartimi Nacionalinei žemės tarnybai uždrausta iki bylos išnagrinėjimo sudaryti valstybinės žemės sklypo Tujų g. 2, Vilniuje, 72600 kv. m ploto dalies nuomos ne aukciono būdu sutartį su UAB „MG Valda“ dėl sklype esančių pastatų ir statinių eksploatavimo tokiomis pat sąlygomis, kokiomis buvo susitarta su AB Lietuvos radijo ir televizijos centru.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt