Savivaldybė įsipareigojimų valstybei procesus ėmėsi valdyti nelaukdama Valstybės kontrolės audito

Sostinės savivaldybės administracija rimtai vertina Valstybės kontrolės pastabas šiandien skelbiamoje audito ataskaitoje dėl savivaldybės administracinio pastato, jam skirtų lėšų valdymo. Kontrolės vertinimu, savivaldybė delsė perduoti valstybės nuosavybėn administracines patalpas Europos a. 1, valstybė dėl to patyrė finansinę žalą, o tai iš esmės lėmė pasirinktas minėtų patalpų įsigijimo ir valdymo būdas – kai turtą savo nuosavybėn įsigyja ne pati savivaldybė, o jos kontroliuojama bendrovė. Kontrolė pastebėjo, kad analogiškai pasirinktas ir savivaldybės administracinio pastato Konstitucijos pr. 3 valdymo modelis.

Išgirdusi Valstybės kontrolės pastabas dėl savivaldybės administracinio pastato valdymo modelio dabartinė savivaldybės vadovybė iš naujo įvertins 15 metų senumo sprendimų aktualumą, pastato patalpų nuomos išlaidas ir panaudotų lėšų grąžą. Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad pastato įsigijimo ir valdymo modelis – kai savivaldybė investuoja lėšas į savo kontroliuojamos įmonės įstatinį kapitalą, o ši administracines patalpas įsigyja savo nuosavybėn ir nuomoja – buvo priimtas dar 2001 metų kadencijos Tarybos sprendimu.

Siekdama efektyvaus turto valdymo ir geriau atstovauti vilniečių interesus, dabartinė savivaldybės vadovybė nedelsdama ėmėsi spręsti neįgyvendintus įsipareigojimus valstybei: praėjusiais metais administracinės patalpos Europos a. 1 pagal teisės aktų reikalavimus Tarybos sprendimu buvo perimtos iš UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, o šių metų pradžioje perduotos valstybės nuosavybėn. Savivaldybė dar iki patalpų perdavimo valstybei, kaip buvo numatyta senoje valstybės ir savivaldybės sutartyje (2002 m.), užtikrino galimybę valstybės įstaigoms patalpomis naudotis neatlygintinai, o valstybei buvo perduotos netgi didesnio ploto patalpos – atsižvelgiant į tai savivaldybės tikisi, kad atsakingos valstybės institucijos nelaikys mokėto nuomos mokesčio už papildomų patalpų nuomą patirtais nuostoliais.

Valstybės kontrolei pastebėjus, kad dalis turto liko neperleista valstybei, savivaldybė atsakingai pareiškia, kad nei vilkina, nei atsisako vykdyti įpareigojimus valstybei, tačiau tarp valstybės įgaliotinio VĮ Turto banko ir savivaldybės yra kilęs ginčas dėl likusių įsipareigojimų vykdymo apimties. Savivaldybė šiuo metu yra pateikusi valstybės įgaliotiniui konkretų pasiūlymą dėl likusio turto perdavimo valstybei būdo.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]