Teismas apgynė šilumos vartotojų interesus

Vilniaus miesto šilumos vartotojai, kurių namuose UAB „Vilniaus energija“ įrengė šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemas, už jas susimokėti neturės. Taip nusprendė Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės skundą dėl praėjusių metų gruodį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) priimto nutarimo – suderinti UAB “Vilniaus energija” 2005-2015 m. atliktas investicijas į šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos įdiegimą. Teismas pripažino, kad toks VKEKK nutarimas yra neteisėtas. Jis reikštų, jog už UAB “Vilniaus energija” klientų namuose įrengtus rodmenų nuotolinio nuskaitymo prietaisus šilumos vartotojai turėtų susimokėti ir taip sugrąžinti šilumos tiekėjui investuotas lėšas.

„Visomis priemonėmis, taip pat ir teisinėmis, siekiame, kad vilniečiai gautų adekvačią šilumos paslaugų kainą. Šiemet, lyginant su pernai, šilumos kaina mažėjo dešimtadaliu. Su koalicijos partneriais toliau intensyviai dirbame, kad vilniečiai mokėtų teisingą ir paslaugos kokybę atitinkančią šilumos kainą“, – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Pasak AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktoriaus Manto Buroko, jei teismas VKEKK nutarimą būtų pripažinęs teisėtu, investuotojo išlaidos būtų buvę įkalkuliuotos į šilumos tarifą ir šilumos vartotojams būtų padidėjusi kaina už šildymą ir karštą vandenį. „Jau šiandien, rengdamiesi perimti iš privataus nuomininko sostinės šilumos ūkį, ieškome resursų, kaip ateityje būtų galima sumažinti kainą centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams, todėl žinia apie tarifo didinimą už nebūtinas investicijas būtų nesuprantama“, – sako direktorius M. Burokas.

Teisės aktai nenustato, jog nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema yra būtina – šios sistemos funkcijos galimos ir neatlikus neatsiperkančių investicijų. Be kita ko, teismo sprendime nurodoma, kad VKEKK nutarimu UAB „Vilniaus energija“ investicijos apskritai negalėjo būti suderintos, nes neatitinka teisės aktuose nustatytų investicijų derinimo kriterijų.

Violeta Kiburytė, Komunikacijų vadovė, vkiburyte@chc.lt, tel. 210 7432, 8-686 71280