Draugiškas dviratininkams Vilnius pasitvirtino rekomendacijas dviračių infrastruktūrai

Dar daugiau gerų naujienų dviratininkams Vilniuje jau greit – šiandien miesto Tarybos nariai patvirtino susisiekimo dviračiais projektų rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijas – tai yra gidas projektuotojams, darbų vykdytojams ir tiems, kas prižiūri dviračių takus, – kokia turi būti dviračių infrastruktūra Vilniuje.

Tarybos patvirtintose rekomendacijose glaustai ir aiškiai išdėstyti dviračių takams ir dviračių juostoms gatvėse keliami kokybiniai reikalavimai, pagal kuriuos bus vertinama, ar įrengta infrastruktūra yra tinkama ir kokybiška. Aiškiai įvardinama, kokia turi būti klojama dviračių takų danga, jos sudėtis, ir ko neturi būti ant dviračių takų – stulpų, bortų, takas neturi kirstis su pėsčiųjų taku, be to, būtina įvertinti takų saugumą sankryžose.

Visi projektuotojai ir darbų kokybės vertintojai nuo šiol turės patys išbandyti naujus sprendinius mieste, važiuodami dviračiais, kad geriau suprastų iššūkius ir įsitikintų kurie sprendiniai yra tinkamiausi.

Pagal rekomendacijas, projektuojant ir įrengiant dviračių takus turės būti atsižvelgiama į saugumo, tęstinumo, patogumo ir aiškumo kriterijus: trasos turės būti kiek įmanoma tiesios ir logiškos, kad dviratininkams neprireiktų grįžti atgal ar važiuoti apylanka, ilgai užtrukti sankryžose; gerai paženklintos, kad bet kuriam eismo dalyviui nekiltų abejonių, jog tai dviračių takas; visur, kur įmanoma, dviračių trasa turės būti atskirta nuo pėsčiųjų srauto; dviračių trasos turės būti planuojamos kaip nenutrūkstama visos gatvės infrastruktūros dalis, sujungtos su jau esamomis dviračių trasomis ir kt.

Priimdami darbus, specialistai remsis rekomenduojamu Kontroliniu sąrašu, kuriame yra aiškiai įvardyti rodikliai, pagal kuriuos nustatoma, ar infrastruktūra įrengta kokybiškai.

Rekomendacijos parengtos pasitelkus užsienio šalių (Olandijos, Jungtinės Karalystės, Amerikos) gero susisiekimo dviračiais mieste pavyzdžius. Balandžio mėnesį darbo vizito Nyderlandų Karalystėje metu meras R. Šimašius kartu su susisiekimo dviračiais Vilniaus mieste projekto komandos vadovu Antonu Nikitinu lankėsi Eindhoveno savivaldybėje, kurioje domėjosi būdais įgyvendinti darnaus judumo priemones ir gerinti susisiekimą dviračiais bei išbandė Eindhoveno dviračių infrastruktūrą.

Susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos: