Paskirtas naujas UAB „Grinda“ vadovas

UAB „Grinda“ valdyba šiandien įmonės direktoriumi paskyrė 20 metų vadovo darbo patirties sukaupusį Kęstutį Vaicekiūtį, kuris vadovauti įmonei pradės nuo birželio 23 dienos.

Konkurse į UAB „Grinda“ direktoriaus vietą pretendavo net 70 kandidatų – tai vienas iš didžiausių kada nors rengtų konkursų į savivaldybės kontroliuojamų UAB vadovus.

„Grindos“ darbuotojų komandos tikslas – kuo geriau įvykdyti Savivaldybės įpareigojimą – įmonė turi būti skaidri, efektyvi ir tarnauti Vilniaus miesto gyventojams. To ir sieksiu, būdamas nauju įmonės vadovu“, – sakė naujas UAB „Grinda“ vadovas K. Vaicekiūtis.

Kęstutis Vaicekiūtis nuo š. m. balandžio buvo paskirtas Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos (LVMA) prezidentu. Einant šias pareigas, K. Vaicekiūtis vadovavo ir atstovavo apie 100 ūkio subjektų, koordinavo asociacijos narių veiklą bei kūrė naujas įmonės veiklos strategijas.

Baigęs mokyklą Druskininkuose, K. Vaicekiūtis įgijo statybos techniko ir inžinieriaus kvalifikacijas, vėliau VGTU baigė vadybos ir verslo administravimo magistro studijas.

Šešis metus, nuo 2010 iki 2016 m., K. Vaicekiūtis vadovavo UAB „Vilniaus vystymo kompanijos“ Projektavimo ir statybos valdymo tarnybai, kurio metu įgijo vadovavimo patirties daugiau kaip 20 darbuotojų turinčiai tarnybai. Nuo 2000 iki 2009-ųjų K. Vaicekiūtis dirbo statybos įmonės direktoriumi. Didžiausi įgyvendinti projektai – Balsių mokyklos statyba, darželio Santariškių g. statyba, Vilniaus Šalomo Aleichemo ORT gimnazijos rekonstrukcija, Šv. Roko ligoninės rekonstrukcija, Bernardinų sodo atnaujinimas ir kt.

K. Vaicekiūtis aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje – yra Lietuvos studentų sąjungos garbės narys, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tarybos, Eismo saugumo tarybos ir VGTU studentų atstovybės Alumni klubo narys. Naujasis UAB „Grinda“ vadovas 2013 metais apdovanotas II laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“.

UAB „Grinda“, kurios 100 proc. akcijų valdo Vilniaus miesto savivaldybė, teikia miesto gatvių tvarkymo ir paviršinių nuotekų infrastruktūros priežiūros paslaugas. Įmonės turtas – 34,4 mln eurų, įmonės paslaugų apyvarta pernai sudarė 21,3 mln. eurų ir buvo 1,2 mln. eurų mažesnė, negu 2014 metais.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt