„Vilniaus šilumos tinklai“ renkasi racionalų kelią ir kviečia juo eiti „Vilniaus energiją“

AB „Vilniaus šilumos tinklai” paskelbė techninio eksperto, reikalingo perimant sostinės šilumos ūkio turtą iš nuomos, pirkimo rezultatus ir pakvietė UAB „Vilniaus energija” laikyti jį abiem ūkio nuomos pusėms priimtinu ekspertu. Techninio eksperto paslaugos viešąjį pirkimą laimėjo įmonių konsorciumas UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ ir UAB „Inspekta“. Tai – aukštos kompetencijos ir didelę patirtį turinčios įmonės, kurios, be kita ko, teikė paslaugas ir „Vilniaus energijai“.

Jei sostinės šilumos ūkio nuomininkui šis konsorciumas būtų priimtinas, būtų baigtos bemaž pusmetį trukusios ir iki šiol jokių rezultatų nedavusios šalių diskusijos priešarbitražinėje ginčų komisijoje. „Laikas nėra mūsų sąjungininkas, todėl siūlome nuomininkui įvairius variantus, kad pagaliau galėtume įvertinti išnuomoto šilumos ūkio techninę būklę ir pasiruošti jį susigrąžinti, – sakė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius Mantas Burokas. – Tenka pripažinti, kad turime sudėtingą partnerį, su kuriuo pabaigti nueiti nuomos sutarties kelią yra labai komplikuota“.

Pasak AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktoriaus, pradėjus pasirengimo ūkio perėmimui procesą, buvo vilties, kad verslininkai ūkį prižiūrėjo tinkamai ir nekils problemų savininkui jį susigrąžinus. Tačiau ilgai trukęs techninio eksperto paslaugų specifikacijos derinimas ir atkaklus siekis turėti „savą“ ekspertą, natūraliai kelia abejonių, ar ūkis yra nepriekaištingos techninės būklės.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos ūkio nuomininkui pastarąjį pusmetį pateikė tris pasiūlymus dėl techninio eksperto paslaugų pirkimo, deja, nė vienas jų nebuvo priimtas. Nuomininko siūlymai, akivaizdžiai formuojantys jo pozicijos viršenybę prieš nuomotojo, nepriimtini nei AB „Vilniaus šilumos tinklai“, nei pagrindiniam bendrovės akcininkui – Vilniaus miesto savivaldybei. Susidarius patinei situacijai, o ūkio savininkui nenorint ir negalint perimti turto iš nuomos be objektyvios eksperto vertinimo ataskaitos, buvo apsispręsta atlikti techninio eksperto paslaugų pirkimą ir nuomininkui siūlyti laimėtoją pripažinti bendru techniniu ekspertu. Beje, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ techninio eksperto paslaugų pirkimas vykdytas pagal su „Vilniaus energija“ suderintą techninę specifikaciją.

„Mūsų siūlymas pripažinti konsorciumą bendru ekspertu – racionalus kelias, kuriuo eidami mes dar iki perimant galėsime sužinoti tikrąją penkiolika metų nuomoto sostinės šilumos ūkio būklę ir nesusidursime su tokiomis problemomis, kokias teko patirti šilumos ūkius iš nuomos atsiėmusiems kolegoms“, – sakė M. Burokas.

Violeta Kiburytė, Komunikacijų vadovė, [email protected], tel. 210 7432