„Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą dėl įmonei padarytos milijoninės žalos

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pateikė teismui ieškinį dėl buvusio bendrovės vadovo Arūno Keserausko, ir valdybos narių Jono Urbanavičiaus, Virginijaus Dastiko ir Kęstučio Karoso veiksmais įmonei padarytos žalos, netinkamai vykdžius jiems patikėtas pareigas. Ieškinio suma – 3,7 mln. eurų.

Tokia žala susidarė dėl ieškinyje nurodytų asmenų priimtų sprendimų. Bendrovėje buvo sudaromi neaiškios paskirties sandoriai, dalijama parama, be jokių garantijų skolinamos lėšos asmenims, kurių finansinė padėtis net viešai buvo įvardijama, kaip sudėtinga. Tokių bendrovės vadovo ir visos valdybos veiksmų pasekmė – nuolat augantis bendrovės nuostolis ir apsunkinamas jai keliamų tikslų įgyvendinimas.

„Ieškinyje nurodytų atsakovų veikla privalėjo būti orientuota į bendrovės lėšų kaupimą, rengiantis šilumos ūkio perėmimui iš nuomos. Deja, tuometinio vadovo ir valdybos priimti sprendimai rodo, kad atsakingo požiūrio, orientuoto į ūkio susigrąžinimą, nebuvo. Įmonės lėšomis buvo disponuojama neatsakingai, todėl šiandien bendrovė yra priversta skaičiuoti nuostolius ir, suprantama, išsiieškoti juos iš tai padariusių asmenų“, – sakė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius Mantas Burokas.

Didžiausią nuostolį, daugiau nei 2,3 mln. eurų, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ patyrė , kai bendrovei vadovaujant A. Keserauskui (2009-2015 m. laikotarpiu), buvo finansuota UAB „Air Lituanica“ veikla ir suteiktos garantijos šios bendrovės prievolėms. Daugiau nei 800 tūkst. eurų žalą AB „Vilniaus šilumos tinklai“ patyrė, kai buvo sudarytas visiškai nebūtinas ir akivaizdžiai nuostolingas sandoris su UAB „Reenergy“. Dar beveik 400 tūkst. eurų teismo prašoma išieškoti iš buvusio bendrovės vadovo, dėl bendrovei nereikalingų paslaugų bei paramos dalijimo.

„Paskolos – be jokių užtikrinimo priemonių, o garantijos – be jokio atlyginimo jas teikiančiai bendrovei – toks buvo tuometinio vadovo ir bendrovės valdybos priimamų sprendimų stilius“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Valdas Benkunskas. – Galima numanyti, kad dėl tokių veiksmų, kuriuose nematyti jokių verslo logikos elementų, nuo pat pradžių nebuvo tikimasi susigrąžinti paskolą, o išsėmus visus bendrovės finansinius resursus, galimai, nebuvo planuojama ir šilumos ūkį susigrąžinti iš nuomos“.

Violeta Kiburytė, Komunikacijų vadovė, vkiburyte@chc.lt, tel. 210 7432