Ekspertai pradeda vertinti išnuomoto sostinės šilumos ūkio techninę būklę

Baigiantis sostinės šilumos ūkio nuomos sutarties terminui, pradedamas išnuomoto turto techninės būklės ekspertinis vertinimas. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pasirašė sutartį su viešųjų pirkimų būdu atrinktais ekspertais – konsorciumu UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ ir UAB „Inspecta“. Dalies nuomojamo turto vertinimo išvadas ekspertai numato pateikti jau rugsėjo mėnesio pabaigoje, o viso išnuomoto turto – ateinančių metų sausio mėnesį. Gavus vertinimą paaiškės, ar nuomojamas nekilnojamasis turtas, energetikos įrenginiai penkiolika metų buvo tinkamai prižiūrimi nuomininko.

Nuo praėjusių metų spalio mėnesio AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir jos turto nuomininkė UAB „Vilniaus energija“ svarstė galimybes šiam tikslui įsigyti bendrą ekspertą. Nuo šių metų vasario mėnesio, klausimo svarstymas persikėlė į „Vilniaus energijos“ inicijuotas priešarbitražines derybas ginčų komisijoje. „Laikas sudegintas, tačiau iki šiol jokių rezultatų nepasiekta. Matydami tik deklaratyvų partnerių norą surasti kompromisą, pasirinkome ir papildomą kelią – tuo pat metu patys atlikome techninio eksperto paslaugų pirkimą ir partneriui pasiūlėme galutinį rezultatą. Tačiau ir tai mūsų ūkio nuomininkui netiko. Kadangi laiko rezervas senka, o susitarimo galimybės kol kas nematyti, sutartį su minėtu ekspertų konsorciumu sudarėme vieni“, – sako AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius Mantas Burokas.

„Vilniaus gyventojų interesas susigrąžinant miesto turtą yra nešališkas, skaidrus ir teisingas šilumos tinklų būklės įvertinimas. Nuo ekspertų pateiktų išvadų daug priklausys, kaip toliau vyks turto susigrąžinimo procesas. Negalime eikvoti daugiau laiko, todėl tikimės, jog tai suprasdamas nuomininkas geranoriškai ir abipusiškai bendradarbiaus vykdant tai, kas numatyta nuomos sutartyje“, – teigia už energetikos klausimus sostinėje atsakingas Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kategoriškai paneigia UAB „Vilniaus energija“ kaltinimus, neva turto šeimininkas „mėnesių mėnesiais reikalavo pakeisti nuomos sutarties sąlygas, kad galėtų vienašališkai pirkti ekspertą“. „Atsakingai pareiškiu, kad tokių reikalavimų niekada nekėlėme, o nuomos sutartis neapsprendžia koks turi būti eksperto parinkimo kelias. Mes partneriui teikėme labai motyvuotus, konkrečius siūlymus, deja, jam netiko nei siūlytas konkretus nepriklausomas komisijos narys, nei konkretus ekspertas, atrinktas per viešuosius pirkimus. Ir, vis tik, siekdami objektyvaus, abiem šalims priimtino turto būklės vertinimo, mes ir toliau kviečiame partnerį bendradarbiauti“, – sako M. Burokas.

Tiesa, šiandien kyla pagrįstų abejonių, ar UAB „Vilniaus energija“ teikti siūlymai (kai kurie, beje, net prieštaraujantys įstatymams) dėl bendro eksperto pirkimo, nebuvo tik priemonė tikrosioms problemoms pridengti. Birželio pabaigoje AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vadovams lankantis Vilniaus antrojoje termofikacinėje elektrinėje, buvo matyti, kad kai kurie nuomojami įrenginiai yra prastai prižiūrėti ir netinkami eksploatuoti. Tuo tarpu iš šilumos vartotojų per tarifą surenkamas lėšas remontui „Vilniaus energija“ sėkmingai naudojo savo nuosavo turto remontui ir priežiūrai, taip neužtikrinant turto savininkui priklausančio turto tinkamos būklės.

„Esame įmonė, ūkio perėmimo procesą vykdanti atsakingai ir skaidriai, todėl privalome žinoti tikrąją išnuomoto turto būklę. Dirbsime taip, kad interpretacijoms vietos neliktų, kad būtų kalbama faktų, kuriuos pateiks techniniai ekspertai, kalba“, – sakė M. Burokas.

Ekspertai turės įvertinti per 33 tūkstančius šiuo metu UAB „Vilniaus energija“ išnuomotų objektų techninę būklę. Bus atliekamos vizualinės apžiūros, tikrinama techninė dokumentacija.

Sutartyje numatyta galima maksimali suma už ekspertų paslaugas – 189 tūkst. eurų (be PVM).

Sostinės šilumos ūkio nuomos sutartis baigiasi 2017 m. kovo 29 d.

„Vilniaus šilumos tinklai“ informacija