Savivaldybė stabilizavo Vilniaus skolą

Sostinės savivaldybei pavyko stabilizuoti miesto įsiskolinimus – nuo pat kadencijos šios miesto tarybos pradžios Vilniaus skola nebeaugo ir išlieka stabili. Kadencijos pradžioje, 2015 m. balandžio mėnesį, Vilniaus savivaldybės skola siekė 392 mln. Eur. Šiandien Vilniaus miesto skola – 380,6 mln. Eur. Tuo tarpu praėjusioje kadencijoje miesto skola augo kasmet – per ketverius metus išaugo 150,7 mln. Eur: nuo 241,3 mln. iki 392 mln. Eur.

Didelę dalį dabartinės skolos – 135,3 mln. eurų – sudaro savivaldybės paskolos. Miestas skolinosi investiciniams projektams tokiems kaip Vilniaus ugdymo įstaigų modernizavimas, naujų darželių kūrimas, aplinkkelio statyba, 43 mln. paskola paimta miesto įsiskolinimams grąžinti. Kita dalis – 245,3 mln. Eur – ūkinės skolos įvairioms viešąsias paslaugas vilniečiams teikiančioms įmonėms. 106 mln. Eur savivaldybė skolinga už miesto ūkio darbus, tarp jų – ir aplinkkelio statyba bei viešojo transporto paslaugos. 64 mln. Eur skola – švietimo įstaigų reikmėms.

Atsakingas valdymas ir lėšų taupymas lėmė tai, jog dabar sostinės skola yra 11,4 mln. Eur mažesnė nei kadencijos pradžioje (2015 m. balandžio mėn.). Savivaldybei sutaupyti padėjo ir reikšmingi susitarimai su bankais: šių metų pavasarį Vilnius su „OP Corporate Bank“ Lietuvos filialu pasirašė kreditavimo sutartį, kuria sumažino vidutinę skolinimosi kainą. Dar vienas reikšmingas susitarimas šį pavasarį – su AB Šiaulių banku ir AB DNB banku pasirašyti susitarimai dėl 59,3 mln. eurų refinansavimo – paskolų ir bankų perimtų skolų grąžinimo, kurias suformavo dar praėjusios kadencijos valdžia. Šių sutarčių bendra nauda vilniečiams – apie 400 tūkst. eurų per metus sutaupytų išteklių, kuriuos iki šiol savivaldybė turėdavo skirti palūkanoms.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt