Vilniaus energija” savo veiksmais parodė pripažįstanti TE-3 nuomą galiojančia

UAB „Vilniaus energija“, siekdama išsaugoti šilumos ūkio nuomos sutartį iki termino pabaigos, po AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įspėjimo pervedė dviejų ketvirčių dydžio nuomos mokestį už Vilniaus termofikacinės elektrinės (TE-3) nuomą ir taip nutolino nuomos sutarties nutraukimo grėsmę. „Šią savaitę partneriui prireikė bent dviejų raginimų, kad netektų pradėti išankstinio nuomos sutarties nutraukimo proceso. Galiausiai, nuomininkas pervedė didesnę dalį sukauptos skolos, tuo pripažindamas, kad TE-3 nėra grąžinta iš nuomos ir mokesčius už ją privalu mokėti“, – sako AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius Mantas Burokas.

Šią savaitę demonstruojami šilumos ūkio nuomininko veiksmai ir teiginiai buvo sunkiai suvokiami. Bendrovė, padariusi nuomos mokesčio pavedimus (du kartus po 39,7 tūkst. eurų), kiekvienam jų atsiuntė po lydimąjį raštą-instrukciją, kaip įmonei elgtis su gautomis lėšomis ir paaiškinimu, kad šių mokesčio paskirtis yra visai kita nei nurodyta bankiniame pavedime. Pasirodo, UAB „Vilniaus energija“ sukūrė naują mokestį – „už ginčo neeskalavimą“ ir bemaž aštuoniasdešimt tūkstančių eurų atsiuntė kaip tik už tai. Be to, minėtuose raštuose nuomininkas nurodė reikalaujantis, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, pervestas sumas sugrąžinti jam atgal.

„Neketiname į nuomininko žodžių ekvilibristiką reaguoti kaip nors kitaip, nei nurodyta bankiniuose dokumentuose, o tai reiškia, užskaityti pervestas sumas, skirtas nuomos mokesčiui už TE-3 padengti, – sako direktorius M. Burokas. – Gaila, kad nuomininkas dar ir penkioliktais nuomos metais, sutarties nuostatas skaito tik iki kablelio, todėl ir taiko jas neteisingai“.

„Vilniaus energija“ nuolat kartoja, kad, pagal sutartį, nuomotojas privalo priimti iš nuomos ūkyje nebenaudojamus įrengimus, tačiau vis pamiršta sau ir aplinkiniams pasakyti, kad nenaudojamais jie laikomi tik įgyvendinus investicijų planą, t. y., jų vietoje sukūrus naujus. Dėl to kyla niekam nenaudingi ginčai. Nors, kas galėtų paneigti, kad tokios situacijos kuriamos sąmoningai, siekiant papildomų įrodymų arbitražui, kaip, neva, skriaudžiama tarptautinių akcininkų verslo kompanija“, – sako direktorius M. Burokas.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnio nuostata dėl įmokų paskirstymo eiliškumo, iš UAB „Vilniaus energija“ pervestų sumų pirmiausia atskaitė palūkanas (18,5 tūkst. eurų), delspinigius (8,6 tūkst. eurų) ir tik likutį (52,3 tūkst. eurų) – kaip dalį nuomos mokesčio už TE-3. Pagal teismų praktiką, esant kreditoriaus reikalavimui sumokėti delspinigius, kreditorius turi pagrindą, skolininkui sumokėjus skolą, gautą sumą pirmiausia skirti delspinigiams padengti, ir tik likusią įmokos dalį – pagrindinei prievolei įvykdyti.

Šiuo metu UAB „Vilniaus energija“ yra likusi skolinga už TE-3 nuomą mažiau nei už du ketvirčius – 66,8 tūkst. eurų. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ artimiausiu metu kreipsis į nuomininko laiduotoją Prancūzijos bendrovę „Veolia“, kad ši padengtų UAB „Vilniaus energija“ sukauptą skolą šilumos ūkio nuomotojui.

Violeta Kiburytė, Komunikacijų vadovė, [email protected], tel. 8 (5) 210 7432; 8-686 71280