Savivaldybės komentaras į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie pertvarką ir atleistus vadovus

Šiandien žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija apie 26 sostinės vaikų lopšelių-darželių bei mokyklų direktorių atleidimą šalių susitarimu, savivaldybės vertinimu, neatskleidė tikrųjų pertvarkos organizacijoje aspektų, todėl kviečiame įsigilinti į Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės išsamų komentarą šiuo klausimu:

Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1521 patvirtintų Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatai reikalauja įstaigų vadovų kvalifikacijos periodinio įvertinimo (nuo 2016 m. sausio 1 d. kas 5 metai). Dalis iš šių 26 įstaigų vadovų, pagal įstatymą suėjus jų kvalifikacijos atestacijos terminui, patys nutarė kvalifikacijos atestacijoje nebedalyvauti (nors tokios galimybės niekas neturi teisės uždrausti ir nedraudė), todėl ir nebegalėjo tęsti darbo vadovų pareigose.

Dalis vadovų dalyvavo atestacijoje ir kai kurių iš jų, kaip konstatavo Atestacijos komisija, kompetencijos ir vadybinė veikla nebeatitiko kvalifikacijos reikalavimų. Tuomet Vadovų atestacijos komisijos nutarimais jiems nebuvo patvirtinta turėta kvalifikacinė kategorija bet, siekiant sudaryti papildomą galimybę įrodyti jų kompetencijos tinkamumą, buvo paskirta neeilinė atestacija, tačiau dalis vadovų savo valia apsisprendė nedalyvauti neeilinėje atestacijoje ir paliko savo pareigas šalių susitarimu. Norime pažymėti, kad Atestacijos komisijoje yra ne tik Vilniaus Savivaldybės vadovai, kurių komisijoje yra mažuma – komisijos sudėtyje yra ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, Lietuvos edukologijos universiteto, aukštųjų mokyklų ir kitų įstaigų atstovai, taigi, komisijos vertinimų objektyvumu nėra jokio pagrindo abejoti.

Tikėtina, kad tokiam vadovų asmeniniam apsisprendimui nebetęsti kvalifikacinio atestavimo, be kurio įstaigai pagal įstatymus toliau vadovauti asmuo nebegali, turėjo ir faktas, kad daugumai iš šių 26 vadovų jau suėjęs pensinis amžius.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt