Vilniaus bendrojo plano rengėjai ir 180 vietos bendruomenių lyderių aptarė miesto raidą

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengėjai praėjusią savaitę dalyvavo susitikime – diskusijoje su Šnipiškių, Naujamiesčio ir Žvėryno seniūnais, seniūnaičiais ir vietos bendruomenių vadovais. Šia diskusija buvo baigtas esamos būklės aptarimui su vietos bendruomenėmis skirtų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengėjų ir Vilniaus miesto seniūnų, seniūnaičių ir vietos bendruomenių vadovų susitikimų ciklas. Š. m. rugsėjo 6 – spalio 4 dienomis savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ kartu su Vilniaus bendruomenių asociacija, asociacija „Vilniaus seniūnaičiai“ ir Vilniaus nevyriausybinių organizacijų taryba surengė aštuonis susitikimus – diskusijas su visų Vilniaus miesto seniūnijų atstovais, diskusijose iš viso dalyvavo apie 180 aktyvių miestiečių.

Susitikimų – diskusijų metu buvo aptartos Vilniaus miesto ir seniūnijų raidos problemos, galiojančio bendrojo plano sprendiniai ir jo keitimo tikslai bei uždaviniai, vietos bendruomenių lyderiai pristatė savo pasiūlymus rengiamam bendrojo plano keitimui. Seniūnijų ir vietos bendruomenių pastebėtas problemas ir pasiūlymus bendrojo plano rengėjai vertins rengiant bendrojo plano keitimą.

Artimiausiu metu planuojami susitikimai – diskusijos visą miestą apimančiomis temomis su mieste veikiančioms nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo atstovais, ekspertais, visuomenės nuomonės lyderiais.

Vilniaus gyventojų nuomonės apie gyvenimo sąlygas mieste klausiama ir visuomenės nuomonės apklausoje, kurią šiuo metu vykdo UAB „RAIT“. Miestiečiai savo pasiūlymus per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el.p. e.vicemeras@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Visi nuasmeninti gyventojų pasiūlymai bendrojo plano keitimui viešinami interneto svetainėje www.vilnius.lt pateikiamame interaktyviame žemėlapyje.

Bendrojo plano keitimą rengia SĮ „Vilniaus planas“ sudaryta apie 20 architektų, inžinierių, nekilnojamojo kultūros paveldo, transporto sistemų, aplinkos apsaugos specialistų, ekonomistų grupė. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano keitimo užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Šiuo metu naujojo bendrojo plano rengėjai atlieka esamos būklės vertinimą, šių metų pabaigoje bus pradėti rengti bendrieji sprendiniai (koncepcija), kurie bus konkretizuojami 2017 metų pirmoje pusėje. Planuojama, kad naujasis teritorijų planavimo dokumentas bus baigtas ateinančių metų pabaigoje.Naujojo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniai bus rengiami siekiant užtikrinti daugiacentrės miesto struktūros įgyvendinimą, palaikant vidinį miesto augimą, gerinant socialinę integraciją ir mažinant raidos skirtumus. Veiklų reglamentavimas bus keičiamas atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinat miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą. Rengiant Bendrojo plano keitimą planuojama tęsti raidos kryptis, numatytas Bendrojo plano decentralizuotos koncentracijos koncepcijoje iki 2025 metų, siekiant užtikrinti gyventojų interesus, pradėtų darbų ir statybų tęstinumą, investicijų stabilumą, palaikyti bendradarbiavimą ir partnerystės ryšius su kaimyninėmis savivaldybėmis darniai miesto plėtrai užtikrinti.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą, planavimo darbų programa, tikslai, uždaviniai skelbiami internetiniuose tinklalapiuose http://www.vilnius.lt ir http://www.tpdris.lt.

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ – Vilniaus miestui dirbanti įmonė, šiais metais mininti 20-ąjį savo veiklos jubiliejų. Pagrindinė įmonės veikla orientuota į Vilniaus miesto bendrojo plano rengimą ir jo monitoringą, teritorijų planavimą, Vilniaus transporto sistemos planavimą, viešųjų erdvių, želdynų, visuomeninės infrastruktūros projektavimą, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos projektus, Vilniaus miesto GIS žemėlapio kūrimą ir palaikymą, aplinkos kokybės kartografavimą, modeliavimą ir monitoringą, taikomuosius GIS projektus, investicinių projektų ir paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti rengimą. Įmonės komandą sudaro 72 nuolatiniai ir 28 laisvai samdomi (pagal laikinas terminuotas sutartis) darbuotojai. Per tris 2016 metų ketvirčius SĮ „Vilniaus planas“ gavo 188 užsakymus ir užbaigė 122 įvairius projektus.

Kontaktai:
Mindaugas Grabauskas – SĮ „Vilniaus planas“, projekto vadovas, tel. +370 5 211 2450, el.p. mindaugas.grabauskas@vplanas.lt
Sima Balčiūtė – SĮ „Vilniaus planas“, architektė, tel. +370 5 211 2760, el.p. sima.balciute@vplanas.lt