Vilniaus miesto skola sumažinta 20,2 mln. eurų

Vilniaus mokėtinos sumos už atliktus darbus, įsigytas prekes ir paslaugas mažėja – nuo metų pradžios iki dabar sostinės įsipareigojimai kreditoriams sumažinti net 20,2 mln. Eur. Nuo pat kadencijos pradžios, jau pusantrų metų Vilniaus – miesto įsipareigojimai nebeauga ir išlieka stabilūs. Tuo tarpu praėjusioje kadencijoje miesto įsipareigojimai augo kasmet – per ketverius metus padidėjo 150,7 mln. Eur, t.y. nuo 241,3 mln. išaugo iki 392 mln. Eur. Šiandien Vilniaus miesto mokėtinos sumos yra 29,1 mln. Eur mažesnės, nei praėjusios tarybos kadencijos pabaigoje – 362,9 mln. Eur.

Didelę dalį savivaldybės įsipareigojimų – 136,3 mln. eurų – sudaro savivaldybės paskolos. Miestas skolinosi investiciniams projektams tokiems kaip Vilniaus ugdymo įstaigų modernizavimas, naujų darželių kūrimas, aplinkkelio statyba, kita įsipareigojimų dalis – 226,6 mln. Eur – mokėtinos sumos įvairioms viešąsias paslaugas vilniečiams teikiančioms įmonėms, iš jų: už 106 mln. Eur už miesto ūkio darbus bei viešojo transporto paslaugas. 64 mln. Eur švietimo įstaigų reikmėms.

Atsakingas valdymas ir lėšų taupymas lėmė tai, jog dabartinė sostinės skola yra 29,1 mln. Eur mažesnė nei kadencijos pradžioje (2015 m. balandžio mėn.). Savivaldybei sutaupyti padėjo ir reikšmingi susitarimai su bankais: šių metų pavasarį Vilnius su – OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu pasirašė kreditavimo sutartį, kuria sumažino vidutinę skolinimosi kainą. Dar vienas reikšmingas susitarimas šį pavasarį – su AB Šiaulių banku ir AB DNB banku pasirašyti susitarimai dėl 59,3 mln. eurų refinansavimo – paskolų ir bankų perimtų skolų grąžinimo, kurias suformavo dar praėjusios kadencijos valdžia. Šių sutarčių bendra nauda vilniečiams – apie 400 tūkst. eurų per metus sutaupytų išteklių, kuriuos iki šiol savivaldybė turėdavo skirti palūkanoms.

Visiškai įvykdytas ir 2016 metų Vilniaus savivaldybės biudžeto pajamų planas – sausio-spalio mėnesiais faktiškai gauta 427,2 mln. Eur pajamų, nors buvo planuota – 422,2 mln. Eur. Daugelio pajamų metiniai planai vykdomi sėkmingai, o kai kurių mokesčių – jau įvykdyti net ir metiniai planai. Daugiausiai viršplaninių pajamų gauta iš nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio, mokesčių už aplinkos teršimą, pajamų iš valstybės rinkliavos ir kt. Šiais metais dotacijų iš valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų gauta 178,4 mln. Eur, iš jų 18,6 mln. Eur Finansų ministerija pervedė savivaldybei kaip dotaciją iš valstybės biudžeto – gyventojų pajamų mokesčio kompensaciją pagal pasirašytą taikos sutartį.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt