Meras su mokyklų atstovais tarėsi – kaip sostinės mokykloms keistis į gera

Šiandien Vilniaus meras Remigijus Šimašius susitiko su Vilniaus mokyklų vadovus ir mokytojus vienijančių asociacijų atstovais pasitarti – kaip keistis Vilniaus mokykloms, kad jos taptų geresnės, atviresnės, į kurias norisi eiti ir mokiniams ir mokytojams, ir kaip išgyvendinti nesąžiningumo, neskaidrumo atvejus.

Po to, kai neabejingų aktyvių mokyklų bendruomenių dėka sostinės mokyklose beveik vienu metu išaiškėjo keletas rimtų probleminių ir konfliktinių atvejų, meras, jo pavaduotojas Valdas Benkunskas, patarėjas Albertas Lakštauskas ir Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Vytautas Mitalas sukvietė mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos narius į diskusiją – kaip atsiranda problemos, kokios pagalbos mokykloms trūksta, ką ketina daryti savivaldybė.


„Pastarieji įvykiai sostinės mokyklose atidarė Pandoros skrynią ir jau buvo pats metas. Labiausiai sukrėtė tai, jog autokratinio mokyklos valdymo, prasto mikroklimato, patyčių problema tokia dažna ir nepripažįstama. Gynybinė reakcija – „viskas pas mus gerai“ – nėra normali. Tai silpno vadovavimo ir problemų nesprendimo ženklas. Skaidrumo stoka nėra normali – tai dažniausiai slepia negražius dalykus, ir jie Vilniuje nėra ir nebus toleruojami. Jei matote, kad kažkas ne taip, reikia netylėti, kol įvyks skaudūs dalykai, prabilti, kreiptis pagalbos“, – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.


Susitikimo metu meras pasidžiaugė, kad pažadai pildomi ir šiandien Tarybai pristatytame 2017 m. biudžeto projekte jau yra numatyta daugiau lėšų būtiniausioms švietimo įstaigų reikmėms, ko iki šiol stigo ir tai iš dalies sudarydavo prielaidas atsirasti nelegalioms rinkliavoms mokyklose. Be to, kitais metais bus skiriama daugiau dėmesio mokyklų tarpusavio pagalbai, mentorystei, palaikyti pirmus metus mokyklose dirbančius vadovus. Mero nuomone, nepaprastai svarbu ir tai, kad mokyklos bendruomenė turėtų savitą ryškią filosofiją.

„Dauguma mūsų švietimo įstaigų vadovų yra kompetentingi ir puikūs, tačiau yra atskirų atvejų, kurių židinys – „šeimyninė ranga“. Neretai konfliktinės situacijos, negerovės mokyklose kyla būtent dėl to, kad vadovai ir jų pavaduotojai ar mokytojai susiję giminystės saitais, todėl savivaldybės administracija artimiausiu metu ketina surinkti duomenis apie panašius atvejus ir kitose mokyklose, įsivertinti galimas rizikas ir pasiūlyti mokykloms galimus sprendimus“, – sakė vicemeras Valdas Benkunskas.


Pasak Vytauto Mitalo, „turime pažvelgti į problemas giliau, iš dalies dėl to ir savivaldybės Švietimo skyrius yra pertvarkomas, kad veiktų stebėsena, kad visi, kurie kreipiasi į savivaldybę pagalbos, jos sulauktų“. Šiuo metu savivaldybė jau kuria pagalbos mokykloms planą.

Visi pritarė Žirmūnų Gimnazijos vadovo Edmundo Grigaliūno siūlymui įtraukti mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijų narius į darbo grupių atliekamus tyrimus, kai mokyklose iškyla konfliktiniai atvejai.


Vilniaus švietime atėjo metas kokybę lemiantiems pokyčiams – švietimo įstaigų vadovams keliami aukštesni kompetencijos ir skaidrumo reikalavimai. Per šiuos ir praėjusius metus Vilniaus savivaldybė paskelbė 43 viešus švietimo įstaigų vadovų konkursus ir pakvietė į mokyklas bei darželius naujus kompetentingus vadovus. Kitąmet bus skelbiama dar 20 atvirų konkursų sostinės švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti.

„Švietimo vadovų kaita Vilniuje pastaruoju metu išties suaktyvėjo. Nuo gero mokyklos vadovo priklauso labai daug, dėl to džiaugiuosi, kad pokyčiai mokyklose vyksta ir tinkamai pareigų nevykdančius vadovus pakeičia nauji. Praėjusią žiemą prasidėjo visų 286 Vilniaus švietimo įstaigų vadovų ir pavaduotojų atestacija, kurios metu buvo pastebėti kritiniai atvejai ir tai pasibaigė tų įstaigų vadovų karjeros pokyčiais“, – sakė Vilniaus Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Vytautas Mitalas.

Nuo švietimo įstaigos vadovo labai priklauso visos mokyklos švietimo kokybė, todėl savivaldybės komisija vadovų kompetenciją ėmėsi vertinti itin atsakingai: vertinamas švietimo politikos išmanymas, mokyklos veiklos planavimas ir įgyvendinimas, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas, mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, turto ir lėšų administravimas ir valdymas, tėvų informavimas ir švietimas, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir kt.

Pastaruosius dvejus metus sostinės savivaldybė ėmė atidžiau vertinti, ar mokyklų vadovai išties atitinka turimą kvalifikaciją, geba dirbti vadovaujantį darbą ir išmano švietimo politiką.

Konkursams sostinės savivaldybė kelia ypatingus skaidrumo ir nešališkumo reikalavimus – konkurso organizavimo procedūra, komisijos sudėtis bei balsavimo už pretendentus sistema užkerta kelią bet kokiems nesąžiningiems, šališkiems komisijos narių veiksmams. Pastebėjus nesąžiningumo atvejus kviečiame informuoti savivaldybės vadovybę.

Iš naujų mokyklų vadovų bus tikimasi iniciatyvos, naujovių, o savivaldybė įsipareigoja sukurti kuo geresnes galimybes jas įgyvendinti, mažinti biurokratines kliūtis.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt