Vilnius atsinaujina: 2017 metų biudžeto projekte – daugiau lėšų kasdieniams vilniečių poreikiams

Sostinės Taryba šiandien pradėjo svarstyti 2017 metų sostinės biudžeto projektą – jis 15,2 mln. Eur didesnis nei praeinančių metų ir sieks 505,8 mln. Eur. Biudžete numatytos išlaidos skiriamos vilniečiams itin svarbioms sritims: mokyklų ir darželių renovacijai, modulinių vaikų darželių kūrimui, patogesniam viešajam transportui, gyvenamosios aplinkos gerinimui ir kt.

„Kitų metų biudžetas planuojamas taip, kad ir toliau būtų išlaikytas finansinis tvarumas, ir gerėtų gyvenamoji aplinka, todėl skirsime lėšų toms sritims, kurios aktualios vilniečiams kasdien: modulinių vaikų darželių kūrimui, patogesniam viešajam transportui, mokyklų ir darželių renovacijai, naujų šaligatvių įrengimui, jaukių ir patogių viešųjų erdvių kūrimui daugiabučių rajonuose, pasodinsime mieste daugiau medžių. Skirsime daugiau dėmesio ir savivaldybės būsto fondo plėtrai, ir jo kokybės gerinimui, lėšų būtiniausioms priemonėms darželiuose, mokyklose – visa tai ir atsispindi biudžeto projekte,“ – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius

Pasak mero, itin svarbu tai, kad dėka naujo požiūrio į efektyvų miesto finansų valdymą, jau šiais metais pavyko pasiekti, kad savivaldybės paskolų aptarnavimo kaštai ženkliai sumažėtų – sutaupytas net milijonas eurų, todėl daugiau lėšų nukreipta investiciniams projektams, darželių atnaujinimui.

Savivaldybės biudžeto finansiniai šaltiniai šiemet sieks 505,8 mln. Eur: 332,3 mln. Eur – pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, speciali tikslinė dotacija iš Valstybės biudžeto – 139,5 mln. Eur, skolintos lėšos – 24 mln. Eur, prognozuojami lėšų likučiai – 10 mln. Eur. Tai, kad 2017 metų biudžetas yra didesnis nei praeinančių metų, daugiausiai lėmė tai, jog kitais metais numatomos didesnės pajamos. 2017 metais prognozuojamas 24,5 mln. Eur pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio augimas, 1,5 mln. Eur pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio augimas, 0,7 mln. Eur pajamų iš žemės nuomos mokesčio augimas. Taip pat nuo 2017 m. vidurio Savivaldybei perėmus atliekų administravimą iš atliekų vežėjų, į Savivaldybės biudžetą pateks 4,5 mln. Eur dydžio rinkliava.

Jau šiais metais planuojamas biudžeto deficitas buvo mažinamas daugiau nei per pusę, palyginti su praėjusia kadencija: nuo metų pradžios iki dabar sostinės įsipareigojimai kreditoriams sumažinti net 24,4 mln. Eur, o nuo pat kadencijos pradžios, jau pusantrų metų Vilniaus – miesto įsipareigojimai nebeaugo ir išliko stabilūs. 2017 m. ir toliau palaipsniui mažės Savivaldybės skola, mažinamas biudžeto deficitas – lyginant su 2015 m. jis mažinamas net 62 proc. – planuojama skolintis 24 mln. Eur (39,1 mln. Eur mažiau nei 2015 m.).

Biudžeto projekte – racionaliai suplanuotos išlaidos realiems darbams: planuojama sukurti iki 1 000 naujų vietų darželiuose, išasfaltuoti ne mažiau kaip 45 km gatvių, įrengti bei suremontuoti apie 15 km šaligatvių, sutvarkyti ne mažiau kaip 460 įvažiavimų į kiemus, pabaigti įrengti 10 skverų daugiabučių rajonuose ir pradėti dar 10 naujų. Kitais metais numatyta nemažai darbų ir susisiekimui mieste gerinti – planuojama atnaujinti autobusų ir ekologiškų troleibusų parką, per 2017-2018 įrengti apie 25 km naujų dviračių takų ir suprojektuoti dar apie 20 km naujų dviračių takų.

Daugiausiai lėšų kitais metais – 228,4 mln. Eur – suplanuota skirti švietimui bei ugdymui. Apie 7 mln. Eur bus skiriami 100 Eur kompensacijoms visiems vaikams, nepatekusiems į valstybinius darželius. 2017 metais planuojama sukurti net iki 1 000 naujų vietų darželiuose (pernai buvo sukurta 700 vietų naujuose valstybiniuose darželiuose). Plėtra bus vykdoma statant modulinius priestatus prie darželių, išnaudojant turimas savivaldybės patalpas, bendradarbiaujant su Nekilnojamojo turto vystytojais ir statant darželius savivaldybės sklypuose. Savivaldybė planuoja tam skirti iki 10,6 mln. Eur (iš jų 3,8 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos). Be to, numatyta skirti 1,6 mln. Eur 286 švietimo įstaigų pastatų avariniams remonto darbams atlikti. Ilgą laiką švietimo įstaigoms trūko lėšų būtiniausioms reikmėms – patalynei, stalo reikmenims ir pan., todėl pirmą kartą po daugelio metų suplanuotas net keturis kartus didesnis biudžetas būtinoms reikmėms – įsigyti naujos patalynės, stalo įrankių, kanceliarinių prekių ir kt. Vien tik patalynei įsigyti 127 darželiuose suplanuota skirti 249 tūkst. Iš viso ūkinėms, kanceliarinėms, higienos priemonėms įsigyti skirta 4,5 mln. Eur.

Miesto infrastruktūros, gyvenamosios aplinkos gerinimui kitąmet planuojama 97,9 mln. Eur. Planuojama tvarkyti viešąsias erdves mieste – bus atkuriamas Reformatų sodas ir tvarkomos erdvės Architektūros parke – tam numatyta skirti daugiau kaip 600 tūkst. Eur. Be to, mieste bus pasodinta daugiau medžių – vien tik savivaldybės lėšomis (daugiau kaip 78 tūkst. Eur) bus pasodinta apie 200 medžių, tam jau dešimtmetį nebuvo skiriama lėšų.

Socialinei apsaugai sostinės biudžete numatyta skirti 59,5 mln. Eur. Per 2017 m. toliau vyks Vilniaus vaikų globos namų pertvarka, apgyvendinant vaikus šeimai artimoje aplinkoje – tam bus skirta 1,5 mln. Eur, t.y. beveik dvigubai daugiau nei 2016 m. Daugiau lėšų 2017 metais bus skiriama ir NVO socialinių projektų finansavimui. Neįgaliųjų poreikiams suplanuota pritaikyti 70 būstų (42,9 proc. daugiau nei 2016 m.), pasirūpinti 170 keltuvų neįgaliesiems technine priežiūra (apie 30 proc. daugiau nei 2016 m.).

Kultūros ir sporto plėtrai 2017 m. bus skiriama 15 mln. Eur. Naujo 25 m baseino Vilniuje statybai bus skirti 3 mln. Eur. 20-iai sporto aikštelių prie mokyklų ir viešose miesto erdvėse įrengti bus skirta 300 tūkst. Eur. Daugiau lėšų numatyta smulkiems sporto ir kultūros projektams paremti – 350 tūkst. Eur. Tautinių mažumų ir vietos bendruomenių projektams bus skiriama 50 tūkst. Eur.

Į sostinės biudžeto projektą kol kas įtrauktos tik preliminarios iš valstybės gaunamų tikslinių specialiųjų dotacijų sumos. Biudžeto projektas bus patikslintas kitų metų sausio antroje pusėje teikiant Tarybai galutinį biudžeto projektą. Tikslios specialiųjų dotacijų sumos pateikiamos savivaldybėms paprastai jau einamų metų pabaigoje ir naujaisiais metais ir metų eigoje dar būna tikslinamos. Biudžeto projektas šįmet Tarybai teikiamas net mėnesiu anksčiau, kad būtų pakankamai laiko atsakingiems svarstymams komitetuose.

Išsamų pristatymą rasite čia:

Susipažinus su biudžeto projektu, kviečiame teikti savo pastabas ir komentarus el. paštu: biudzetas@vilnius.lt iki sausio 1 dienos.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt