AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pateikė dokumentus pagrindinei licencijai gauti

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK) dokumentų paketus, reikalingus šilumos tiekimo licencijai ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimui gauti. Tai pagrindiniai dokumentai, reikalingi šios srities ūkinei veiklai vykdyti.

„Atlikome didžiulį darbą ir iš įvairių institucijų jau gavome reikiamus dokumentus, įrodančius, kad daugeliu aspektų esame pasirengę vykdyti ūkinę veiklą. Todėl šiandien drąsiai galime sakyti, kad sėkmingai nuėjome didelę kelio atkarpą, rengdamiesi perimti šilumos ūkį iš nuomos. Esame visateisė energetikos įmonė, kuri, susigrąžinusi turtą, bus pajėgi jį tinkamai eksploatuoti“, – sako AB „Vilniaus šilumos tinklai“ generalinis direktorius Mantas Burokas.

Metus trunkantis pasirengimas pradėtas nuo reguliacinės aplinkos analizės, identifikuojant bendrovės veiklai reikalingus atestatus, licencijas ir leidimus bei reikalavimus jiems gauti. Parengtas įmonės veiklos projektas, sudarytas darbų planas, numatyti veiksmų įgyvendinimo etapai. Vykdant suplanuotas veiklas buvo atliktas personalo atestavimas, parengti normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis bus saugiai eksploatuojami bendrovės nuosavybėje esantys įrengimai. Siekiant tinkamai parengti dokumentus ir suvaldyti procesus buvo nuolat konsultuojamasi su leidimus ir licencijas išduodančiomis institucijomis.

Šilumos ir elektros gamybos bei tiekimo įmonei norint vykdyti ūkinę veiklą reikalinga gauti per 200 atestatų, licencijų, leidimų iš įvairių institucijų – VKEKK, Valstybinės darbo inspekcijos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Visuomenės sveikatos centro, Valstybinės energetikos inspekcijos ir pan.

Dalis atestatų, licencijų ir leidimų AB „Vilniaus šilumos tinklai“ jau išduota ar pateikti/rengiami dokumentai su prašymais išduoti likusius reikalingus atestatus, licencijas bei leidimus. „Intensyvus darbas tęsiamas ir pagal ūkio perėmimo projekto eigą matome, kad net ir negaudami iš ūkio nuomininko visos reikiamos informacijos ar duomenų, reikalingų paraiško ms rengti, perėmimo procesą užbaigsime laiku, kad ir kaip esamą situaciją nuomininkas stengtųsi komplikuoti“, – sako M. Burokas.

VKEKK šilumos tiekimo licenciją bendrovei galės išduoti tik pasibaigus šilumos ūkio nuomos sutarčiai, kai nustos galioti UAB „Vilniaus energija“ turima licencija, kadangi vienu metu toje pačioje teritorijoje gali galioti tik viena šilumos tiekimo veiklos licencija.