AB „Vilniaus šilumos tinklai“ prašo tretinio galios rezervo aukcionus rengti kas pusmetį

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į energetikos ministrą ir AB LITGRID vadovą, prašydama apsvarstyti galimybę, tretinio galios rezervo aukcioną 2017 metams vykdyti kas pusmetį. Tokį kreipimąsi bendrovė minimiems adresatams nusiuntė po to, kai pirmasis aukcionas baigėsi be rezultatų.

„Viena iš priežasčių, kodėl vykusio tretinio galios rezervo aukcionas baigėsi be rezultatų, buvo mažas dalyvių, valdančių reikšmingą elektros instaliuotą galią, skaičius“, – sakė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ generalinis direktorius Mantas Burokas. – Po trijų mėnesių perėmę šilumos ūkį iš nuomos, mes galėtume dalyvauti aukcione ir užtikrinti efektyvią elektros energijos gamybą šiuo metu nuomininko sprendimu sustabdytoje Vilniaus trečiojoje termofikacinėje elektrinėje“.

Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės (TE-3) instaliuota elektros galia yra 360 MW. Tai sudaro daugiau nei pusę tretinio galios rezervo poreikio. Be to, elektros energijos gamyba termofikaciniu režimu yra efektyvesnė.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ieško būdų, kaip, atsiėmus šilumos ūkį iš nuomos, išnaudoti TE-3 pajėgumą. „Nurašyti šią elektrinę – dar per anksti, ji dar gali atnešti naudos ne tik sostinės šilumos vartotojams, bet ir dalyvauti elektros gamybos rinkoje“, – sakė M. Burokas.

Daugiau informacijos:
Tel. +370 5 210 7432
Mob. +370 686 71280
violeta.kiburyte@chc.lt