Pasikeitus šilumos tiekėjui sutarčių perrašyti nereikės

Vilniaus šilumos ūkį atsiėmus iš nuomininko, nuo š. m. kovo 30 d. šilumos gamybos ir tiekimo paslaugas gyventojams, įmonėms ir įstaigoms pradės tiekti AB „Vilniaus šilumos tinklai“, tačiau šių paslaugų vartotojai dėl to jokių biurokratinių nepatogumų nepatirs. Pasikeitus paslaugos tiekėjui, šilumos vartotojų turimos sutartys, pasirašytos su ankstesniu tiekėju (UAB „Vilniaus energija“), neteks galios, tačiau naujų sutarčių pasirašyti nereikės.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, sutartis su šilumos vartotoju laikoma sudaryta nuo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų dienos, todėl vartotojui ir šilumos tiekėjui nėra numatyta pareiga pasirašyti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį. Tai reiškia, kad šilumos vartotojai apskritai neturi rūpintis sutartimi šilumos tiekimo paslaugai gauti.

Šios nuostatos galios iki to laiko, kol bus sulygtos individualiai aptartos šilumos pirkimo-pardavimo sąlygos. Tuomet jau reikės sudaryti rašytinę sutartį tarp šilumos tiekėjo ir vartotojo.

„Galiu patikinti vartotojus, kad perėmę šilumos ūkį ir pradėję disponuoti visa reikiama informacija, svarstysime galimybes pasiūlyti savo klientams individulius, jiems patogesnius atsiskaitymo planus. Su tokiais vartotojais sudarysime naujas sutartis, kuriose bus aptartos individualios sąlygos. Tačiau tai – ne artimiausio pusmečio sprendimai“, – sako Mantas Burokas, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ generalinis direktorius.

Violeta Kiburytė, Komunikacijų vadovė, violeta.kiburyte@chc.lt, tel. 210 7432; 8-686 71280
AB “Vilniaus šilumos tinklai” informacinius pranešimus nuo šiol rasite svetainėje adresas: www.chc.lt
Bendrovės informacinių pranešimų prenumerata: www.chc.lt/lt/subscription