Baigusi tyrimą A. Vienuolio progimnazijoje, sostinės savivaldybė kreipėsi į Prokuratūrą

Nepakankamai suvaldyta krizė po moksleivio savižudybės, pažeisti teisės aktų reikalavimai vadovaujant progimnazijai, galimai darytas psichologinis spaudimas mokytojams duoti kyšius mokyklos direktorei, problemų sprendimo vengimas – šios ir daug kitų išvadų apie ydingą Antano Vienuolio progimnazijos valdymą padarytos po išsamaus komisijos, kurioje dalyvavo savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerijos bei pakviesti dalyvauti profesionalūs psichologai – ekspertai tyrimo. Progimnazijos direktorė Donata Klimkevičienė iš pareigų atleista tyrimo metu. Kai kuriuos faktus komisija rekomendavo toliau tirti pagal Baudžiamąjį kodeksą, todėl sostinės savivaldybė šiandien kreipėsi į Prokuratūrą, perduodama tyrimo metu surinktus faktinius duomenis ir garso įrašus – dėl galimo turto prievartavimo ir kyšininkavimo.

Gavus sostinės Antano Vienuolio progimnazijos mokinių tėvų skundų, mero potvarkiu, praėjusių metų spalį buvo sudaryta komisija, kuri visapusiškai tyrė ir vertino situaciją progimnazijoje: tiek vadybinę direktorės veiklą, tiek psichologinį mikroklimatą. Komisija susitiko su mokyklos taryba ir administracija, mokytojais ir tėvais, su tėvų šeimomis, pageidavusiomis suteikti komisijai informacijos, visuose susitikimuose dalyvavo patyčių bei krizių prevencijos specialistai, dirbę komisijos sudėtyje. Atliekant tyrimą, Savivaldybei talkino Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, pagalbos vaikams ir paaugliams „Vaikų linija“, savižudybių prevencijos biuro, ŠMM Regioninės politikos analizės skyriaus specialistai.

„Kompleksinis tyrimas parodė, kad direktorė netinkamai organizavo progimnazijos darbą ir pareigas atliko tik iš dalies. Tačiau didžiausia problema, lėmusi ydingą mikroklimatą mokykloje, kurią atvėrė patys tėvai ir buvę mokyklos darbuotojai – direktorės nesąžiningumas. Santykiai mokyklos kolektyve buvo ydingi ir neleistini. Tai paveikė ir kolektyvą, ir mokinius bei jų tėvus. Savivaldybė kreipsis į teisėsaugos institucijas, kad būtų įvertinti galimi kyšio ėmimo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi atvejai,“ – sakė Administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė.

Tyrimas atskleidė reikšmingų trūkumų mokyklos valdyme: direktorė netinkamai organizavo progimnazijos valdymą, pažeidė Švietimo įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, bei kitų teisės aktų nuostatas. Už suteikiamas papildomas darbo valandas, kurios didina atlyginimą, mokyklos personalui galimai buvo daromas psichologinis spaudimas duoti kyšius direktorei. Gavusi išvadas, savivaldybės Administracija kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl D. Klimkevičienės ir jos pavaduotojų galimai padarytų nusikalstamų veikų. Iki vasario 28 d. mokyklos administracija turės pateikti Savivaldybei veiksmų planą, kaip pašalins vadybinės veiklos trūkumus.

Vertinant mikroklimatą, susidurta su sąmoningu direktorės ir progimnazijos administracijos nenoru bendradarbiauti ir net trukdymu išsamiai atlikti tyrimą. Vis dėlto atliktos apklausos atskleidė santykių tarp kolektyvo narių problemas: vengimą spręsti problemas, toleruojamą pataikavimą vadovams, kai kurių mokytojų protegavimą, nepasitikėjimą vadovybe. Pernai kilus krizei po moksleivio savižudybės, nebuvo užtikrinta pakankama ir aiški komunikacija su visa bendruomene, trūko psichologinės pagalbos, paaiškinimo kokią pagalbą ir kur progimnazija galėjo gauti nemokamai, nors formaliai dokumentuose krizė neva buvo suvaldyta puikiai.

Komisija progimnazijos administracijai rekomenduoja įdarbinti psichologą, užtikrinti labiau patyrusių specialistų pagalbą, taip pat įdiegti veiksmingą patyčių prevencijos priemonių programą.

Vos paaiškėjus nusižengimams, savivaldybė pradėjo darbo drausmės nusižengimo tyrimą. Kadangi progimnazijos direktorė iš darbo jau atleista, planuojama kuo skubiau skelbti naujo progimnazijos vadovo atrankos konkursą.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt