Sostinės Senamiestyje atnaujinta dvigubai daugiau avarinės būklės balkonų

Pernai sostinės savivaldybės iniciatyva buvo sutvarkyta beveik dvigubai daugiau avarinės būklės Senamiesčio daugiabučių balkonų ir fasadų, nei 2015 metais. Atsinaujinti paskatino iki 50 proc. išaugusi sostinės savivaldybės parama. Praėjusiais metais buvo sutvarkyti 66 avariniai balkonai, iš viso atnaujinta 13 daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų. Planuojama, kad šį pavasarį bus atnaujinti dar 8 Senamiesčio daugiabučių fasadai. Pernai daugiausiai daugiabučių namų fasadų atnaujinta Gedimino prospekte ir Žygimantų gatvėje.


Daugiabučiams gyvenamiesiems namams, įtrauktiems į Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą, nuo praėjusių metų pavasario teikiama 50 proc. (iki tol buvo 30 proc.) savivaldybės parama, kitiems Senamiestyje ir jo apsaugos zonose esantiems daugiabučiams gyvenamiesiems namams – 40 proc. (buvo 20 proc.) bei 40 proc. parama Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonose esančių galimos avarinės būklės daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų ekspertizei atlikti ir tvarkymo darbų projektui parengti. Sostinės savivaldybė Senamiesčio daugiabučių gyvenamųjų namų avarinės būklės balkonų ir kitų fasadų elementų sutvarkymui pernai skyrė 142 tūkst. eurų.

Prie daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų tvarkymo darbų priskiriami ir karnizų, parapetų apskardinimo, susidėvėjusių lietvamzdžių su fasoniniais elementais remonto, atkūrimo bei balkonų turėklų, architektūrinių detalių remonto arba atkūrimo darbai bei nuosvyrų sutvarkymo ir/ar apskardinimo, balkonų paviršiaus parengimo ir dažymo darbai.


Lėšos remonto darbams skiriamos iš savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programos. VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ organizuoja programos vykdymą, administruoja jai skirtas lėšas.

Parama skiriama tiems daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams (bendrijoms, savivaldybės paskirtiems administratoriams ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotiems asmenims), kurie yra sudarę sutartis su agentūra dėl dalyvavimo programoje. Prašymus skirti finansinę paramą nagrinėja agentūros ir savivaldybės darbuotojų darbo grupė. Parama suteikiama jau atlikus tvarkymo darbus.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt