Istorinis lūžis: per metus Vilniaus skola sumažėjo beveik 70 mln. eurų, sutaupytas 1 mln. eurų palūkanoms

Atsakingas finansų valdymas sostinėje duoda vaisių – savivaldybė pirmą kartą po ilgos pertraukos ne tik įvykdė Finansų ministerijos užbrėžtus skolos valdymo rodiklius, bet ir gerokai juos viršijo – per metus Vilniaus įsipareigojimai kreditoriams sumažėjo net 67,9 mln. Eur.

„Prieš rinkimus buvau užsibrėžęs tikslą sumažinti Vilniaus skolą – tai vyksta. Šioje kadencijoje atsakingai žiūrime į miesto finansus, lėšas nukreipdami į svarbiausius miestiečių poreikius, nešvaistydami pinigų ten, kur jie neduoda apčiuopiamos naudos. Peržiūrėjome savivaldybės nekilnojamojo turto valdymą, sukurdami naują jo valdymo algoritmą, įdiegėme modernius savivaldybės įmonės ir jos turto valdysenos modelius, o skolintas lėšas naudojame tik investicijoms. Visą tai duoda rezultatus ir leidžia biudžeto lėšas naudoti efektyviai bei ten, kur jų labiausiai reikia – mokyklų ir darželių atnaujinimui, vilniečių gyvenamosios aplinkos gerinimui, naujiems autobusams ir troleibusams”, – sako Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

Savivaldybė ne tik įgyvendino, bet ir gerokai viršijo Finansų ministerijos nustatytus rodiklius, ir skolą per metus sumažino net 67,9 mln. Eur (pagal ministerijos rodiklius skolą reikėjo sumažinti 15 procentų arba 39,4 mln. eur, lyginant su 2016 metų sausio 1 d.). Šiandien Vilniaus miesto mokėtinos sumos yra 315,2 mln. Eur, iš jų ūkinės skolos – 173,8 mln. Eur ir paskolų dalis – 141,5 mln. Eur.


Sostinės savivaldybė skiria ypatingą dėmesį efektyviam miesto finansų valdymui. 2016 metais savivaldybė vykdė aktyvius veiksmus derėdamasi ir persirašydama su kreditoriais tiek paskolų, tiek restruktūrizuotų skolų, perduotų bankams, sutartis palankesnėmis sąlygomis. Tokiu būdu 2016 metais sutaupytas net milijonas eurų palūkanų, kuris buvo nukreiptas ugdymo įstaigų investiciniams projektams finansuoti – mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų renovacijai.

Didelės įtakos skolos mažėjimui turėjo ir reikšminga savivaldybės taikos sutartis su Finansų ministerija – Vyriausybė pritarė kompensacijai už vilniečių negautą gyventojų pajamų mokesčio dalį. Per trejus metus miestui bus sumokėti beveik 56 milijonai eurų, per 2016 m. dėl šios sutarties Vilniaus biudžetas pasipildė 18,6 mln eurų suma.

2016 metais gerokai viršytas ir savivaldybės biudžeto pajamų (be dotacijų) planas – 5,8 mln. Eur didesnis nei numatytas. Praėjusiais metais Vilnius surinko 307,5 mln. Eur pajamų (be dotacijų), o tai – net 45,6 mln. Eur (17,4 proc.) daugiau nei 2015 m.

Praėjusiais metais įvyko dar daugiau reikšmingų pokyčių sostinės finansų valdymo srityje – savivaldybė susigrąžino kredito institucijų pasitikėjimą: sudarė paskolų investicijų projektams sutartis su „OP Corporate bank plc“ Lietuvos filialu ir Europos investiciniu banku.

Šiais metais savivaldybės investicijų programos projektams planuojama skirti apie 107,7 mln. Eur, iš jų: 33,6 mln. Eur Savivaldybės nuosavų lėšų, 24 mln. Eur skolintų lėšų, planuojama gauti apie 34,3 mln. Eur ES ir kitų fondų paramos lėšų, bei 15,8 mln. Eur valstybės biudžeto dotacijų.

Per 2015 metus Savivaldybės skola sumažėjo 5,4 mln. Eur (nuo 388,5 mln. Eur iki 383,1 mln. Eur), tuo tarpu praėjusios kadencijos metu skola tik augo: per 2014 metus skola didėjo 14,7 mln. Eur., per 2013 metus – išaugo 43,9 mln. Eur, per 2012 – didėjo dar 70,4 mln. Eur.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt