VVT nuostolius keičia pelnu

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) per 2016 m. metus uždirbo 3,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, kai 2015 metais buvo patirtas 1,2 mln. eurų nuostolis. Bendrosios pajamos 4,3 proc. sumažėjo iki 47,5 mln. eurų dėl mažėjusių keleivių srautų, tačiau pelnas augo mažinant išlaidas.

Veiklos sąnaudos per 2016 metus sumažėjo 2,4 proc. arba 1,4 mln. eurų palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Dėl vykdomos bendrovės reorganizacijos per 2016 metų II pusmetį darbuotojų skaičius sumažėjo 102. Planuojama, kad struktūrinė įmonės veiklos pertvarka 2017 m. padės papildomai sutaupyti iki 1,5 mln. eurų.

Pasak VVT valdybos pirmininko Arūno Šikštos, reorganizacija parodė, kad įmonėje yra rezervų mažinti operacines išlaidas. „Rezultatai rodo, kad VVT tampa progresyviai valdoma bendrove, o jos potencialas dar neišnaudotas. Dabar svarbu siekti rezultatyvaus balanso tarp keleivių aptarnavimo kaštų ir būtinų investicijų ilgalaikei veiklai užtikrinti. Pokyčiams reikšmingos įtakos turėjo ir Vilniaus savivaldybės pradėtos grąžinti skolos už ankstesnius metus. Tai leido įmonei susikoncentruoti į svarbiausius strateginius ir operacinius tikslus“, – sakė Arūnas Šikšta.

„VVT pertvarka jau davė rezultatų. Atsisakius dubliuojančių funkcijų, centralizavus veiklas, įvedus atskirų procesų kontrolę, pasiekėme teigiamą finansinį rezultatą. Vien sąnaudos degalams sumažėjo iki 450 tūkst. eurų. Siekiame kuo skaidresnių pirkimų, kuo didesnės tiekėjų konkurencijos, aukštos darbų bei medžiagų kokybės. Praėjusių metų antrą pusmetį investavome 80 tūkst. eurų į būtinus techninius įrengimus ir dirbtuves, geriname remonto darbuotojų darbo sąlygas. 2017 metais be transporto priemonių parko atnaujinimo, didžiausią dėmesį skirsime keleivių aptarnavimo kokybės ir vairuotojų darbo kultūros esminiam pokyčiui“, – sakė VVT generalinis direktorius Gintaras Maželis.

Per 2016 m. „Vilniaus viešasis transportas“ į šalies biudžetą sumokėjo apie 7,5 mln. eurų mokesčių ir kitų įmokų, „Sodrai“ – 11,3 mln. eurų.

VVT keleivius veža 88 miesto ir priemiesčio maršrutais taip pat 18 troleibusų maršrutų. Kasdien viešuoju transportu važiuoja daugiau nei 0,5 mln. keleivių. Bendrovėje dirba 2093 darbuotojai. VVT patenka į didžiausių Baltijos šalyse keleivių vežimo autobusais trejetą.

Papildoma informacija: Rasa Norkienė, VVT komunikacijos vadovė, 8698 06982.