Vilnius atsinaujina: 2017 metų biudžetas – svarbiausiems vilniečių poreikiams

Šiandien sostinės Taryba pritarė 2017 metų biudžetui – jis 19,9 mln. Eur (4,1 proc.) didesnis nei praėjusių metų ir sieks 510,5 mln. Eur. Šįmet atsakingai suplanuotame biudžete numatytos išlaidos bus skiriamos svarbiausiems vilniečių poreikiams: mokyklų ir darželių renovacijai, vaikų ir suaugusiųjų ugdymui, modulinių vaikų darželių kūrimui, patogesniam viešajam transportui, gyvenamosios aplinkos gerinimui ir kt.

„Šių metų biudžetas suplanuotas taip, kad ir toliau būtų išlaikytas finansinis tvarumas, ir gerėtų gyvenamoji aplinka, todėl skirsime lėšų toms sritims, kurios aktualios vilniečiams kasdien: modulinių vaikų darželių kūrimui, patogesniam viešajam transportui, mokyklų ir darželių renovacijai, naujų šaligatvių įrengimui, jaukių ir patogių viešųjų erdvių kūrimui daugiabučių rajonuose, pasodinsime mieste daugiau medžių. Skirsime daugiau dėmesio ir savivaldybės būsto fondo plėtrai, ir jo kokybės gerinimui, lėšų būtiniausioms priemonėms darželiuose, mokyklose – visa tai ir atsispindi biudžeto projekte,“ – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Pasak mero, itin svarbu tai, kad dėl naujo požiūrio į efektyvų miesto finansų valdymą, jau pernai pavyko pasiekti, kad savivaldybės paskolų aptarnavimo kaštai ženkliai sumažėtų – sutaupytas net milijonas eurų, todėl daugiau lėšų nukreipta investiciniams projektams, darželių atnaujinimui.

Savivaldybei pavyko pasiekti, kad miesto skola per 2016 metus sumažėtų beveik 70 mln. eurų. Šiais metais ir toliau palaipsniui mažės savivaldybės skola. Mažinamas ir biudžeto deficitas – šįmet planuojama skolintis 24 mln. Eur, kai 2016 m. skolintos lėšos sudarė 27,6 mln. Eur, o 2015 m. – net 63,1 mln. Eur.


Savivaldybės biudžeto finansiniai šaltiniai šiemet sieks 510,5 mln. Eur: 335,5 mln. Eur – pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti; dotacijos iš Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos – 133,8 mln. Eur; skolintos lėšos – 24 mln. Eur; apyvartos lėšų likučiai – 17,2 mln. Eur. 2017 metais prognozuojamas 24,7 mln. Eur pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio augimas, 1,5 mln. Eur pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio augimas, 0,7 mln. Eur pajamų iš žemės nuomos mokesčio augimas. Taip pat nuo 2017 m. vidurio savivaldybei perėmus atliekų administravimą iš atliekų vežėjų, į savivaldybės biudžetą pateks 4,5 mln. Eur dydžio rinkliava.


Šįmet sostinės biudžete didėja skiriamos lėšos šioms sritims: švietimui, ugdymui bus skirta 240,1 mln. Eur (17,3 mln. daugiau nei pernai), kultūros ir sporto plėtrai – 13,7 mln. Eur (1,3 mln. daugiau nei pernai) ir aplinkos apsaugai – 21,7 mln. Eur. (5 mln. daugiau nei pernai).


Biudžeto projekte – racionaliai suplanuotos išlaidos realiems darbams: šįmet planuojama sukurti iki 1 000 naujų vietų darželiuose, išasfaltuoti ne mažiau kaip 45 km gatvių, įrengti bei suremontuoti apie 15 km šaligatvių, sutvarkyti ne mažiau kaip 460 įvažiavimų į kiemus, pabaigti įrengti 10 skverų daugiabučių rajonuose ir pradėti dar 10 naujų. Šįmet numatyta nemažai darbų ir susisiekimui mieste gerinti – planuojama atnaujinti autobusų ir ekologiškų troleibusų parką, per 2017-2018 įrengti apie 25 km naujų dviračių takų ir suprojektuoti dar apie 20 km naujų dviračių takų.

Daugiausiai lėšų šiais metais – 240,1 mln. Eur – bus skiriama švietimui bei ugdymui. Apie 7 mln. Eur savivaldybė skirs 100 Eur kompensacijoms visiems vaikams, nepatekusiems į valstybinius darželius. 2017 metais planuojama sukurti net iki 1 000 naujų vietų darželiuose (pernai buvo sukurta 700 vietų naujuose valstybiniuose darželiuose). Plėtra bus vykdoma statant modulinius priestatus prie darželių, išnaudojant turimas savivaldybės patalpas – savivaldybė planuoja tam skirti iki 10,6 mln. Eur (iš jų 3,8 mln. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos). Be to, numatyta skirti 1,6 mln. Eur 286 švietimo įstaigų pastatų avariniams remonto darbams atlikti. Ilgą laiką švietimo įstaigoms trūko lėšų būtiniausioms reikmėms – patalynei, stalo reikmenims ir pan., todėl pirmą kartą po daugelio metų suplanuotas net keturis kartus didesnis biudžetas būtinoms reikmėms – įsigyti naujos patalynės, stalo įrankių, kanceliarinių prekių ir kt. Vien tik patalynei įsigyti 127 darželiuose suplanuota skirti 249 tūkst. Iš viso ūkinėms, kanceliarinėms, higienos priemonėms įsigyti skirta 4,5 mln. Eur.

Miesto infrastruktūros, gyvenamosios aplinkos gerinimui šįmet numatytas 90,8 mln. Eur finansavimas. Už skirtas lėšas planuojama sutvarkyti viešąsias erdves mieste – bus atkuriamas Reformatų sodas ir tvarkomos erdvės Architektūros parke – tam numatyta skirti daugiau kaip 600 tūkst. Eur. Be to, mieste bus pasodinta daugiau medžių – vien tik savivaldybės lėšomis (daugiau kaip 78 tūkst. Eur) bus pasodinta apie 200 medžių, tam jau dešimtmetį nebuvo skiriama lėšų.

Socialinei apsaugai sostinės biudžete šįmet numatyta skirti 59,8 mln. Eur. 2017 m. ir toliau vyks Vilniaus vaikų globos namų pertvarka, apgyvendinant vaikus šeimai artimoje aplinkoje – tam bus skirta 1,5 mln. Eur, t.y. beveik dvigubai daugiau nei 2016 m. Daugiau lėšų šiais metais bus skiriama ir NVO socialinių projektų finansavimui. Neįgaliųjų poreikiams suplanuota pritaikyti 70 būstų (42,9 proc. daugiau nei 2016 m.), pasirūpinti 170 keltuvų neįgaliesiems technine priežiūra (apie 30 proc. daugiau nei 2016 m.).

Kultūros ir sporto plėtrai 2017 m. bus skiriama 13,7 mln. Eur. Naujo 25 m baseino Vilniuje statybai bus skirti 3 mln. Eur. 20-iai sporto aikštelių prie mokyklų ir viešose miesto erdvėse įrengti bus skirta 300 tūkst. Eur. Daugiau lėšų numatyta smulkiems sporto ir kultūros projektams paremti – 350 tūkst. Eur. Tautinių mažumų ir vietos bendruomenių projektams bus skiriama 50 tūkst. Eur. Vaikų vasaros poilsio programų finansavimui numatoma 127 tūkst. Eur (100 tūkst. Eur daugiau nei 2016 metais).

Šiais metais labiausiai didėja finansavimas šioms programoms: „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ – numatoma 111,7 mln. Eur (neįskaitant dotacijų), tai – 6,1 mln. Eur daugiau palyginti su 2016 m., „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ – 7 mln. Eur (neskaitant dotacijų), tai – 1,5 mln. Eur daugiau nei 2016 metais, programai „Būsto plėtra“ – 6,6 mln. Eur (neskaitant dotacijų) – tai 5,4 mln. Eur daugiau nei pernai, programai „Sveikatos apsauga“ – 4 mln. Eur (neskaitant dotacijų) – 2,7 mln. Eur daugiau nei 2016 m.

Sostinės biudžete kol kas numatytos tik pradinės iš valstybės gaunamų dotacijų sumos. Metų eigoje savivaldybės biudžetas pasipildys papildomų valstybės dotacijų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų sumomis. Biudžeto projektas šįmet Tarybai buvo pateiktas net mėnesiu anksčiau, tad komitetai turėjo pakankamai laiko jį atsakingai apsvarstyti.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt