Po vidaus audito Petro Vileišio progimnazijoje sostinės savivaldybė kreipėsi į teisėsaugą dėl nustatytų pažeidimų

Šiandien Vilniaus savivaldybė dar kartą kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, pateikdama teisėsaugai papildomų duomenų dėl Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos vadovės – direktorės Danutės Kazakevičienės – galimai padarytos nusikalstamos veikos. Savivaldybė, atlikusi progimnazijos veiklos organizavimo vertinimą, aptiko pažeidimų mokyklos finansų, viešųjų pirkimų ir turto valdymo srityse. Po šių išvadų savivaldybė jau pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl Danutės Kazakevičienės ir kitų progimnazijos darbuotojų atsakomybės.

Sostinės savivaldybė dar gruodžio viduryje kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydama ištirti galimą turto pasisavinimo atvejį vienoje mokyklų – įvertinti Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos vadovės veiksmus.

Savivaldybei atlikus išsamų auditą Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje, paaiškėjo, kad iš mokyklos įsteigto labdaros ir paramos fondo buvo padaryta lėšų pervedimų į mokyklos direktorės sąskaitą banke.

Progimnazijos direktorė Danutė Kazakevičienė vidaus auditorei negalėjo paaiškinti, kokiu pagrindu iš fondo sąskaitos į Danutės Kazakevičienės asmeninę sąskaitą 2015 m. pervesta 5 140 Eur, o 2016 m. I pusmetį – 750 Eur. Audito metu nustatyta, kad 9 503,12 Eur už mokyklos patalpų nuomą buvo pervesti ne į fondą, o į progimnazijos vardu atidarytą sąskaitą (kuri skirta paramai), nors jie tiesiogiai turėjo būti pervedami į Centralizuotos buhalterijos sąskaitą.

Audito metu nustatyti atvejai, kai už mokyklos lėšas įsigytos prekės nerastos mokyklos patalpose arba jos nebuvo būtinos progimnazijos vykdomai veiklai užtikrinti. Taip pat nustatyti turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo neatitikimai.

Nustatyta nemažai pažeidimų ir vykdant progimnazijos viešuosius pirkimus. Mokykla dalį lėšų naudojo neracionaliai, o finansinė veikla buvo vykdoma neskaidriai. Progimnazijos direktorė neužtikrino racionalaus, ekonomiško ir efektyvaus lėšų bei turto naudojimo, veiksmingos vidaus kontrolės bei jos veikimo. Vidaus audito metu nustatyti neatitikimai apskaitos organizavimo, dokumentų ir informacijos teikimo BĮ BĮBA ir lėšų panaudojimo srityse.

Dėl Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos direktorės Danutės Kazakevičienės veiklos savivaldybė šiemet yra gavusi daugybę tėvų, pedagogų, profesinės sąjungos atstovų skundų – ir dėl netinkamo vadovavimo, ir daromų įvairių pažeidimų. Reaguodama, savivaldybė dar rugsėjo mėnesį atliko kelis Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos direktorės Danutės Kazakevičienės veiklos ir drausmės pažeidimo tyrimus, auditą.


„Viešumas ir bendruomenės įsitraukimas padeda spręsti problemas ir skaidrinti procesus. Tiesos slėpimo ir dangstymo savivaldybėje laikas baigėsi, savivaldybės audito ataskaitą persiuntėme mokyklos tarybai. Tik užtikrinę viešumą, bendruomenės įsitraukimą į mokyklų valdymo procesus galime mokyklose sukurti bendradarbiavimo ir pasitikėjimo atmosferą. Švietimui ir kultūrai savivaldybė skiria vis daugiau lėšų, tai įrodo ir Tarybos jau patvirtintas savivaldybės 2017 metų biudžetas, tačiau neracionalaus lėšų naudojimo netoleruosime“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės direktorė Alma Vaitkunskienė. Pasak Administracijos direktorės, savivaldybė ir toliau stiprins bendradarbiavimą su mokyklų bendruomenėmis, mokinių tėveliais, kurių įsitraukimas į mokyklų valdymo procesus lemia skaidresnį mokyklų valdymą.

Savivaldybės suburtos Komisijos tyrimo išvadose pažymima, kad progimnazijos pedagogų skundai yra pagrįsti – vyrauja autokratinis vadovavimo stilius, neužtikrinamas racionalus turto naudojimas, nėra aiškių ir tikslių ataskaitų apie nebiudžetinių lėšų panaudojimą, neatsakoma į mokyklos tėvų komiteto užduodamus klausimus, bendruomenei viešai nepateikiamos ataskaitos. Tėvų bendruomenė yra pateikusi skundų dėl neteisėtai sudarytos progimnazijos tarybos, patyčių mokykloje ignoravimo ir kt.

Šiuo metu mokyklos direktorė yra pateikusi savivaldybei dokumentus apie tai, kad serga ir negali dirbti nuo sausio 6 d., laikinai jos pareigas eina Užupio gimnazijos direktorė Virginija Navickienė. Savivaldybė planuoja užbaigti galimo drausminio nusižengimo tyrimą jau šį mėnesį.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt