Neries krantinė atsinaujina – darbai virs abiejose kranto pusėse

Iki 2020 metų Vilniuje numatyta sutvarkyti Neries krantinę bei atnaujinti viešąsias erdves: abiejose jos pusėse įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, terasas, šlaitus bei apšvietimą, vietas sezoninėms lauko kavinėms, lietaus nuotekynes, sutvarkyti želdynus, demontuoti dalį betoninių plokščių, atnaujinti aktyvaus laisvalaikio zoną.

Pagrindinis projektų „Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje“ (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0001) ir „Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas“ (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002) tikslas – sukurti palankias sąlygas verslui, bendruomenės iniciatyvoms, skatinti gyventojų užimtumą.

Vidaus reikalų ministerija projektams „Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje“ skyrė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 3 398 880,75 Eur ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 299 901,25 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų dalis 2 109 929,07 Eur, bendra projekto vertė 5 808 711,07 Eur ir „Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 4 213 462,86 Eur ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 371 776,14 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų dalis 987 627.53 Eur, bendra projekto vertė 5 572 866.53 Eur.

Projektų veiklų pabaiga 2020 m. vasario 29 d.

Projektai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima rasti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų valdymo skyriuje, el. p. ipvs@vilnius.lt.