Vilniaus savivaldybė J. Lelevelio mokyklos byloje sieks atnaujinti teismo procesą

Sostinės savivaldybė kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir prašys atnaujinti procesą Vilniaus Joachimo Lelevelio mokyklos byloje.

Teisėjų kolegija nusprendė, kad 2015 metų liepos 15 dienos sostinės Tarybos sprendimas dėl mokyklos pertvarkymo ir buveinės pakeitimo turi būti panaikintas. Savivaldybė šiame sprendime mato daugybę spragų, tad pateikė Teismui prašymą atnaujinti procesą šioje byloje. Savivaldybės įsitikinimu, Teismas iš esmės formaliu pagrindu panaikino sprendimą ir nepagrįstai neatsižvelgė į vėliau Lelevelio mokyklos atžvilgiu priimtus sprendimus.

Kol sprendimas dėl bylos proceso atnaujinimo nėra priimtas, Savivaldybė taip pat pateikė prašymą teismui išaiškinti š. m. vasario 20 d. Teismo priimtą sprendimą dėl Vilniaus Joachimo Lelevelio mokyklos.

Pagal Teismo išaiškinimus ir susiklosčiusią faktinę situaciją, savivaldybei neaišku, kaip vykdyti tokį sprendimą. Savivaldybės vertinimu, 2015 m. sprendimo panaikinimas savaime nepanaikina vėlesnių mokyklos atžvilgiu priimtų sprendimų dėl šios pertvarkymo ir negrąžina mokyklos į buvusią padėtį.

Pertvarkius struktūrą, Lelevelio inžinerijos mokykla Tarybos sprendimu buvo perkelta į naujas patalpas Minties gatvėje, o Lelevelio mokyklos buvusiose patalpose Antakalnio gatvėje jau įsikūrusi kita mokykla – Vilniaus Antakalnio progimnazija.

Vilniaus taryba jau ketino svarstyti keisti Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos – į gimnazijos, tačiau dėl pastarojo Teismo priimto sprendimo svarstymą atidėjo.

Vilniaus savivaldybė sieks atnaujinti procesą šioje byloje, kad būtų iš naujo persvarstytas šis teismo sprendimas, nes jeigu jis būtų vykdomas, mokykla atsidurtų neaiškioje teisinėje situacijoje dėl kitų priimtų sprendimų galiojimo, taip pat tai paliestų ir kitos mokyklos – Vilniaus Antakalnio progimnazijos, kuri įsikėlė į buvusias Vilniaus Joachimo Lelevelio mokyklos patalpas, interesus.

Vilniaus tarybos sprendimą teismui apskundė dalis šios mokyklos mokinių tėvų.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, [email protected]