Paaiškėjo Daugiafunkcio komplekso Šeškinėje konkurso dalyvių skaičius

Sostinės savivaldybė praneša, kad baigėsi svarbus etapas Daugiafunkcio komplekso Šeškinėje konkurse – konkurso išankstinėje atrankoje panoro dalyvauti 3 dalyviai iš kurių du – iš Lietuvos, vienas – iš Turkijos. Pasiūlymus pateikė „KAYI Construction“, AB „Axis Industries“ ir UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“.

Vienam užsienio dalyviui nepavykus laiku pateikti paraiškos Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Kūno kultūros ir sporto departamentas kreipėsi į VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą ir Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu išaiškinti priežastis ir galimus šio atvejo sprendimus. Gavus minėtų institucijų atsakymus, išankstinės atrankos termino nuspręsta nepratęsti. Kaip teigia Centrinės projektų valdymo agentūra, „viešo konkurso koncesijai suteikti dalyviams buvo nustatytas pakankamas terminas paraiškoms pateikti. manome, kad pratęsus paraiškų teikimo terminą, būtų sudarytos nevienodos sąlygos visiems konkurso dalyviams, pažeisti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai“.

Konkurso dalyviai paraiškas pateikti turėjo galimybę nuo 2016 m. rugsėjo 7 d. iki 2017 m. kovo 1 d. 13.00 val. Nustatytas terminas yra pakankamas pateikti parašką ir per tą laiką įsitikinti, kad turimas elektroninis parašas yra galiojantis ir atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei įsivertinti riziką.

Komisija, kuri sudaryta iš savivaldybės, Kūno kultūros ir sporto departamento, Vidaus reikalų ministerijos narių, VšĮ „investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ ekspertų, įvertinusi dalyvių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams atrinks labiausiai kvalifikuotus dalyvius ir juos pakvies dalyvauti kitame etape, teikti preliminarius pasiūlymus. Dalyvių atitikimą kvalifikaciniems reikalavimams vertinimą planuojama atlikti iki kovo 31 d.

Preliminarių pasiūlymų etapo metu dalyviai turės pateikti savo pasiūlymus dėl projekto įgyvendinimo būdų ir sąlygų bei preliminarų finansinį veiklos modelį. Po to dalyviai, pateikę preliminarius pasiūlymus, bus kviečiami pateikti išsamius pasiūlymus, kurių metu turės pateikti Daugiafunkcio komplekso urbanistinį ir architektūrinį sprendinį ir komercinės veiklos verslo planą.

Įvertinusi dalyvių išsamius pasiūlymus, Komisija atrinks vieną arba du dalyvius, kurie bus kviečiami į kitą derybų etapą, kurio metu bus deramasi dėl galutinių sutarties sąlygų. Pasibaigus derybų etapui, bus laukiama galutinio pasiūlymo. Geriausią pasiūlymą pateikusį dalyvį Komisija pakvies sudaryti koncesijos sutartį. 25 metų trukmės koncesijos sutartį planuojama sudaryti 2019 m. kovo mėn.

Daugiafunkcio komplekso investicijų vertė – 73,1 mln, Eur be PVM, iš jų ES lėšos – 33,6 mln. Eur, savivaldybės lėšos – 2,9 mln. Eur, valstybės biudžeto lėšos – 36,6 mln. Eur.

Informacija apie vykstančias konkurso procedūras ir terminus skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje, nuoroda ».

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt