Kainų komisija patvirtino naują bazinę šilumos kainą Vilniaus miestui

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) nustatė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) bazinę šilumos kainą – 4,63 ct / kW (be PVM), kuri būtų taikoma iki 2020 m. kovo 31 d. Nauja kaina įsigalios po to, kai ją patvirtins Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus šilumos vartotojams ji būtų taikoma nuo šių metų birželio 1 d. Iki to laiko galios bazinė šilumos kaina, kuri buvo nustatyta UAB „Vilniaus energija“.

VKEKK nustatyta šilumos kaina yra 0,01 ct / kWh (be PVM) didesnė už iki šiol galiojusią bazinę kainą, nevertinant šilumos kainą mažinančios 0,34 ct/ kWh dalies dėl VKEKK nustatytų nepagrįstų UAB „Vilniaus energija“ sąnaudų 2012-2014 metais. 4,63 ct /kW (be PVM) nėra galutinė šilumos kaina, kurią mokės vartotojai. Galutinė kaina priklausys nuo kuro kainų per atitinkamą laikotarpį ir valstybės nustatyto pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Per pastaruosius dvejus metus VKEKK ir Vilniaus miesto savivaldybės pastangomis šilumos kaina vilniečiams buvo sumažinta 36 procentais. Šilumos kainos mažinimas išlieka vienas prioritetinių Vilniaus miesto savivaldybės ir jos valdomos įmonės VŠT tikslų.

„Vienas svarbiausių mūsų akcininkų – Vilniaus miesto savivaldybės ir mūsų įmonės tikslų – užtikrinti mažiausią ekonomiškai pagrįstą kainą sostinės gyventojams. Mūsų įmonės kainos siūlymas buvo pagrįstas ekonominiais skaičiavimais, atsakingai išanalizavus ir įvertinus visus faktorius, kurie daro didžiausią įtaką kainai. Suprantame, kad sukurti realias prielaidas reikšmingam kainos sumažinimui galime ne per vienerius metus, tačiau esame tikri, kad tai pasieksime įgyvendindami kryptingą ir nuoseklią šilumos ūkio modernizavimo strategiją“, – sako „Vilniaus šilumos tinklų“ gen. direktorius M. Burokas.

Pasak VŠT vadovo, artimiausiu metu įmonė sieks maksimalaus veiklos efektyvumo ir nuostolių tinkle sumažinimo. Jau šiemet planuojama rekonstruoti dalį šilumos trasų atkarpų Vilniaus mieste bei modernizuoti kai kurias termofikacines ir rajonines katilines. „Šiuo metu gamtinės dujos sudaro didžiąją šilumos gamybai naudojamo kuro dalį. Sumažinus gamtinių dujų naudojimą, būtų galima sumažinti ir jo įtaką kainos didėjimui. Todėl per ateinančius kelerius metus numatome įvykdyti šilumos ūkio modernizavimo projektus, kurie leistų naudoti pigesnį kurą šilumos gamybai.

2016 m. pabaigoje VŠT pateikta projekcinė bazinė šilumos kaina – 5,23 ct / kWh (be PVM) buvo pagrįsta tuo metu galiojusiomis kuro kainomis rinkoje ir pagal įmonės planuojamas pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų prognozes. Be to, kaina buvo apskaičiuota atėmus UAB „Vilniaus energija“ taikytą kainos sumažinimą.

Šilumos kainą sudaro kintamos ir pastovios sąnaudos. Kintamos sąnaudos sudaro didžiąją dalį kainos, jos apima išlaidas kurui, gamybai reikalingai elektrai, vandeniui, pelenų tvarkymui ir pan. Pastovias sąnaudas sudaro turto nusidėvėjimas, remontas ir eksploatacija, personalas, mokesčiai. Į šilumos kainą netraukiamos nebūtinosios sąnaudos, beviltiškos skolos, asociacijų mokesčiai, reklama ir pan.

Paskutinė siūlyta UAB „Vilniaus energija“ bazinė šilumos kaina sostinės šilumos vartotojams buvo 5,09 ct/kWh (be PVM). Tačiau VKEKK nurodė „Vilniaus energijai“ sumažinti teiktą bazinę šilumos kainą. Tai padaryta nustačius, kad ši bendrovė 2012-2014 metais nepagrįstai surinko 24,3 mln. Eur viršpelnio. Per sumažintą šilumos kainą buvo siekiama miesto gyventojams ir verslui grąžinti bent dalį ankstesniais metais nepagrįstai į tarifą įtrauktos sumos. Iki šių metų kovo 30 d. „Vilniaus energija“ tiekiamos šilumos tarifas, atskaičius dalį gyventojų permokos 2012-2014 metais buvo 4,28 ct/kWh. Kaip likusi VKEKK nustatyta gyventojų permokos dalis bus kompensuota vartotojams, Vilniaus miesto savivaldybė spręs teisinėmis priemonėmis.


Edita Sirutienė, Komunikacijos vadovė, edita.sirutiene@chc.lt, 210 7432, 8 686 71280
Informacija apie VŠT paslaugas klientams svetainėje www.chc.lt