Sostinės Taryba patvirtino Kainų komisijos nustatytą bazinę šilumos kainą

Sostinės savivaldybės taryba pritarė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) pateiktam šilumos bazinės kainos dedamųjų projektui – patvirtino šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Nauja bazinė šilumos kaina sudaro 4,63 ct/ kWh, įsigalios nuo šių metų birželio 1 d. ir galios vienerius metus.

VKEKK apskaičiuota ir savivaldybės patvirtinta bazinė šilumos kaina yra 0,35 ct/kWh didesnė negu 2017 m. kovo mėnesio UAB „Vilniaus energija“ nustatyta galutinė šilumos kaina vartotojams. Mažesnė kaina galiojo todėl, kad nuo 2016 m. gruodžio 1 d. VKEKK sprendimu „Vilniaus energija“ turėjo taikyti 0,34 ct/kWh kompensaciją vartotojams. Naujai nustatyta šilumos kaina be kompensacijos yra tik 0,01 ct/kWh (be PVM) didesnė už iki šiol galiojusią kainą.

Per pastaruosius dvejus metus VKEKK ir savivaldybės pastangomis šilumos kaina vilniečiams buvo sumažinta 36 procentais. Šilumos kainos mažinimas išlieka prioritetiniu savivaldybės ir jos valdomos įmonės „Vilniaus šilumos tinklai“ tikslu.

Pasak Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus savivaldybė ir toliau sieks užtikrinti mažiausią ekonomiškai pagrįstą kainą sostinės gyventojams.

„Prieš dvejus metus darbą pradėjusi Vilniaus valdančioji koalicija žadėjo penktadaliu mažesnę šilumos kainą. Savo pažadą ištesėjome nepraėjus nė dvejiems metams. Lyginant su kadencijos pradžia, šilumos kaina mažėjo ne penktadaliu, o visu trečdaliu. Ir toliau sieksime, kad kaina būtų mažesnė – įgyvendinę šilumos ūkio modernizavimo projektus, kurie leis naudoti pigesnį kurą šilumos gamybai“, – sako Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

Tarybos sprendimas dėl bazinės šilumos kainos dedamųjų galios vienerius metus. Ši kaina vartotojams nėra taikoma tiesiogiai. Kiekvienais metais savivaldybių tarybos patvirtina konkrečias kainos dedamąsias, o įmonės kainas perskaičiuoja kas mėnesį pagal aktualias kuro kainas.

VKEKK nustatytoje VŠT šilumos kainoje nelieka kainą mažinusios nuolaidos – šilumos kaina vilniečiams buvo mažinama VKEKK atlikus UAB „Vilniaus energija“ 2012-2014 m. reguliuojamos veiklos patikrinimą ir nustačius nepagrįstų sąnaudų. Šilumos kainoje ši nuolaida sudarė apie 7 proc. Skaičiuojama, kad iki 2017 m. kovo 30 d., kuomet šilumos ūkis buvo perduotas bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, „Vilniaus energija“ vartotojams sugrąžino apie 6 mln. Eur. Nesugrąžinta permoka, išieškojus teisinėmis priemonėmis iš „Vilniaus energijos“, turės būti sugrąžinta mažinant šilumos kainą vartotojams būsimais laikotarpiais.

Daugiau informacijos – Edita Sirutienė, tel. 266 7133; 8 686 71280, el. p. edita.sirutiene@chc.lt, www.chc.lt

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt